Sundhedsminister strammer reglerne for private ambulancer

11-02-2016

Reglerne for private ambulancetjenester bliver nu strammet, så firmaerne fremover skal leve op til samme krav, som de firmaer, der kører ambulancer for det offentlige sundhedsvæsen. Det ligger fast, efter Folketinget i dag har vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsministeren.

Mange mennesker samles hvert år til store koncerter, festivaler og sportsarrangementer. For at sikre størst mulig sikkerhed og tryghed for deltagerne, bliver der ofte hyret private ambulancefirmaer til at være til stede ved arrangementerne og tage sig af eventuelle akut syge eller tilskadekomne.

Hidtil har de private firmaer dog ikke skullet leve op til de samme regler som ambulancer, der kører for regionerne, men det bliver nu ændret.

Et lovforslag, som Folketinget i dag har vedtaget, betyder, at private ambulancefirmaer i lighed med ambulancefirmaer, som har indgået kontrakt med regionerne, skal leve op til en række nærmere fastsatte krav. Det gælder eksempelvis krav om, hvilket udstyr der skal være i ambulancerne, og hvilken uddannelse ambulanceredderne skal have.

Og sundhedsministeren mener, at det er på høje tid, at reglerne på området strammes:

 Hvis man rammes af et hjertestop eller kommer ud for en ulykke og har akut brug for ambulancehjælp, skal man kunne stole på, at den ambulance, man samles op af, er bemandet med kompetent personale og har det nødvendige udstyr. Det kan man ikke i dag, og det er uholdbart for borgerne.

Siger Sophie Løhde og fortsætter:

Derfor sagde jeg også allerede, før jeg blev sundhedsminister, at der var behov for at ændre reglerne på området. Og med det lovforslag, som et flertal i Folketinget i dag har stemt for, skal private ambulancetjenester fremover leve op til de samme regler, der gælder for ambulancer, som kører for det offentlige, og det er et fremskridt.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

De nye regler træder i kraft 1. juli 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet