Sygehuspatienter med demens skal kunne spores med GPS

25-02-2016

Fremover skal det være muligt for sygehuspersonalet at udstyre demente patienter med en GPS under indlæggelse, hvis der er risiko for, at patienten vil forlade sygehuset og dermed udsætte sig selv for fare. Det er formålet med et lovforslag, som Folketinget 1. behandler i dag.

Medierne kan med jævne mellemrum berette om en ældre borger med demens, som har forvildet sig væk hjemmefra på egen hånd og ikke kan finde tilbage igen. Heldigvis ender episoderne oftest uden alvorlige følger, men det forekommer desværre også hvert år, at der sker dødsfald, fordi man ikke kan finde forsvundne demente.

På landets plejehjem er det allerede i dag muligt for personalet at udstyre en beboer med en GPS, hvis eksempelvis en fremskreden demenssygdom betyder, at beboeren har for vane at forlade stedet og bringe sig selv i en usikker eller direkte farlig situation. Med et lovforslag fremsat af sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, skal det samme fremover gælde for demente patienter på sygehusene. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Det handler simpelthen om at kunne passe bedre på mennesker, som ikke kan passe på sig selv. På sygehusene gør personalet hver dag deres bedste for at hjælpe, behandle og drage omsorg for de patienter, der er indlagt. Men de har i dag ingen praktiske redskaber, der kan være med til at forhindre, at en patient, der lider af demens og ikke kan tage vare på sig selv, forlader sygehuset og dermed udsætter sig selv for fare. Derfor ændrer vi nu loven, så sygehusene fremover kan sætte en GPS på indlagte patienter med demens.

Lovforslaget indebærer, at den ansvarlige overlæge med samtykke fra patientens nærmeste pårørende eller værge kan beslutte at bruge en GPS eller lignende teknologi på en patient, hvis der er en åbenbar risiko for, at patienten vil forlade sygehuset og udsætte sig selv for fare.

Samtidig vil lovforslaget medføre, at sygehuspersonalet har mulighed for fysisk at tilbageholde en dement patient, der er ved at forlade sygehuset, eller at hente vedkommende tilbage igen.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet