Kommuner i overhalingsbanen - nyt, endnu mere ambitiøst frikommuneforsøg på vej

15-01-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann inviterer i dag landets kommuner til at søge om at deltage i et nyt, endnu mere ambitiøst frikommuneforsøg. 5-7 frikommunenetværk får fire år til at afprøve nye metoder og nye måder at organisere sig på.

Alle 98 kommuner gør løbende en stor indsats for at løse opgaverne både bedre og mere effektivt til gavn for borgere og virksomheder. Som støtte i den proces laver regeringen nu en overhalingsbane, hvor udvalgte kommuner organiseret i netværk får fire år til målrettet at accelerere omlægningen af deres opgaveløsning. Som del af et nyt frikommuneforsøg får de stor frihed til at afprøve nye løsninger.

Til forskel fra det tidligere frikommuneforsøg skal de nye frikommuner fokusere deres forsøg indenfor ét tema, som de sammen i netværk af kommuner vælger at stille skarpt på. Det kan for eksempel være:

  • Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgeren
  • Mere sammenhængende indsatser på velfærdsområderne
  • Hvordan en kommune skaber vækst

De mere fokuserede forsøg vil gøre det muligt at designe en ambitiøs erfaringsopsamling og gøre det nemmere og hurtigere at følge op på gode resultater til gavn for alle 98 kommuner. Det vil også blive lettere at stille den nødvendige statslige hjælp til rådighed.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg har tillid til, at hver eneste kommune ønsker at løse sin opgave så godt som overhovedet muligt. Og der er heldigvis mange idéer derude til, hvordan det kan ske. Men nogle af idéerne kræver hjælp i form af viden udefra, frihed fra regler eller samarbejde med andre kommuner. Derfor vil regeringen nu give 5-7 nye kommunenetværk udstrakt hjælp til at afprøve, hvordan deres opgaver kan løses bedre uden snærende bånd. Det er stort set kun fantasien og grundloven, der sætter grænsen for, hvad der ansøges om.

- Karen Ellemann

Det nye frikommuneforsøg bygger på erfaringerne fra frikommuneforsøget 2012-2015, som er ved at blive evalueret. Kommunernes evalueringer skal ligge klar til maj.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg ser meget frem til at se evalueringerne af de første frikommuneforsøg. Jeg vil lægge stor vægt på, at alle landets kommuner efterfølgende kan få gavn af de gode erfaringer. Derfor vil jeg gå foran for at få ændret lovgivningen, der hvor frikommuneforsøget viser, at det er det, der skal til for en lettere og bedre løsning af opgaver i kommunerne – til gavn for borgerne og virksomhederne.

- Karen Ellemann

Faktaboks

Det nye frikommuneforsøg:

Det nye frikommuneforsøg organiseres omkring netværk af frikommuner, hvor op til 6 kommuner går sammen om et fælles tema og nytænker indsatsen sammen.

De udvalgte frikommuner vil inden for temaet for netværket kunne søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag. Den eneste begrænsning for, hvad der kan søges om, er forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

Det nye frikommuneforsøg indgår i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi for 2016.

Ansøgningsfristen for kommunerne er den 1. maj 2016.

Der kan findes yderligere information om frikommuneforsøget på www.sim.dk. Herunder kan der læses et eksempel på, hvordan temabaserede forsøg i det nye frikommuneforsøg kunne tænkes at se ud, samt eksempler på forsøg fra det tidligere frikommuneforsøg.

Det tidligere frikommuneforsøg:

I det tidligere frikommuneforsøg deltog 9 kommuner: Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg Kommuner. Forsøget løb til udgangen af 2015, men de enkelte forsøg kan køre videre til 30. juni 2017, mens frikommunerne evaluerer forsøgene, og der efterfølgende følges op politisk. Der skal træffes beslutning om, hvilke forsøg der giver anledning til generelle regelændringer, som kan komme alle kommuner til gode.

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Kontorchef Søren Hansen Thomsen, sht@sim.dk