Kommuner skal lave værdighedspolitikker for ældreplejen

20-01-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde fremsætter lovforslag om, at hver enkelt kommune skal formulere en værdighedspolitik, der bestemmer de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

De ældre borgere i Danmark skal kunne leve et værdigt liv med den pleje og omsorg, der skal til for at få en god livskvalitet og mulighed for at bestemme mest muligt selv.

 
Derfor skal hver enkelt kommune formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, så det er tydeligt for alle, ikke mindst for de ældre og deres pårørende, hvad der er vigtigt for ældreplejen i kommunen, og hvad den fælles retning er.

Det fremgår af et lovforslag, som sundheds- og ældreminister Sophie Løhde nu fremsætter i Folketinget. Sophie Løhde siger:

Vores ældre medborgere fortjener en ordentlig og mere værdig pleje, der gør dem i stand til at leve det liv og gøre de ting, som de selv ønsker og har mulighed for. Det skylder vi dem. Min forventning er, at kommunerne går i dialog med bl.a. det lokale ældreråd, de ældre selv, deres pårørende og medarbejderne i ældreplejen om, hvad en mere værdig ældrepleje er. Det er vigtigt, at beskrivelsen af værdighedspolitikken sker i dialog med dem, det handler om.

1 milliard årligt til initiativer

Lovforslaget, som forventes at træde i kraft den 1. marts, er et resultat af finanslovaftalen for 2016.

I aftalen afsættes der 1 mia. kroner ekstra årligt til initiativer, der understøtter udbredelsen af kommunernes værdighedspolitik. Værdighedsmilliarden skal lægges ovenpå i det serviceniveau, som kommunerne har fastsat for 2016. Der er altså tale om ekstra midler, som kommunerne kan bruge til aktiviteter og indsatser, der ligger ud over deres vedtagne budgetter. Sophie Løhde siger:

Det er kommunerne, der er tættest på borgerne, og som derfor har mulighed for at prioritere indsatsen, hvor behovet er størst. Om de ældre har brug for flere varme hænder i form af mere personale, eksempelvis på plejehjemmene, eller om man hellere vil bruge midlerne på mere velsmagende mad. Men fokus skal hele tiden være på det, der skaber det bedst mulige og mest værdige ældreliv for kommunens ældre.

Den første værdighedspolitik skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016.

Borgerne kan holde øje med, hvad midlerne fra værdighedsmilliarden bruges på via kommunens hjemmeside, som skal oplyse, hvordan de ekstra penge bliver anvendt i 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet