Kommunerne lægger ansvarlige budgetter for 2016

15-01-2016

Endelige budgettal fra Danmarks Statistik viser, at kommunernes budgetter samlet set flugter med det aftalte niveau i økonomiaftalen for 2016. De budgetterede anlægsudgifter ligger lidt over det aftalte niveau, mens serviceudgifterne ligger lidt under.

De kommunale budgetter for 2016 indeholder serviceudgifter for samlet set 237,2 milliarder kroner. Det er 0,2 milliarder kroner lavere end økonomiaftalen mellem regeringen og KL. De samlede anlægsudgifter udgør 16,8 milliarder kroner, hvilket til gengæld er 0,2 milliarder kroner højere end aftalt. Det viser de endelige budgettal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

Samlet set flugter budgettet med det aftalte niveau.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Regeringen og KL aftalte i sommer en økonomisk ramme for kommunerne for i år. Kommunerne udgør cirka halvdelen af den offentlige økonomi, og det er selvfølgelig afgørende, at den aftale bliver overholdt. Derfor vil jeg gerne rose kommunerne for at være kommet i mål med ansvarlige budgetter. Jeg er klar over, at det ikke har været en nem opgave med de udfordringer, som kommunerne står over for.

- Karen Ellemann

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg kan med tilfredshed konstatere, at kommunernes budgetter samlet set flugter med de rammer, som vi blev enige om ved økonomiaftalen i juli. Kommunernes ansvarlighed er vigtig for, at tilliden til dansk økonomi bevares. Det er afgørende, at der er styr på økonomien i den offentlige sektor.

- Claus Hjort Frederiksen

Baggrund

  • På baggrund af KL’s foreløbige budgetoplysninger den 15. oktober 2015, der viste en overskridelse af de samlede aftalte rammer for 2016 på ca. 150 mio. kr., anmodede Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at nedsætte statens tilskud til kommunerne for 2016, hvis kommunernes korrigerede budgetter for service og anlæg overstiger de aftalte udgiftsrammer for 2016, jf. akt nr. 20 af 19. november.
  • I henhold til aktstykke vil kommunerne forinden en modregning få mulighed for at revurdere budgettet, så de samlede budgetter kan komme i overensstemmelse med aftalen.
  • Regeringen har dags dato sendt et orienterende brev til Finansudvalget, hvoraf det fremgår, at regeringen vil undlade at anmode kommunerne om at revurdere budgetterne for 2016 som følge af en mindre overskridelse på 5 millioner kroner og på den baggrund ikke nedsætte statens tilskud til kommunerne for 2016. Det er vurderingen, at det administrative ressourceforbrug forbundet med en revurdering af budgetterne i kommunerne ikke står mål med størrelsen af aftaleoverskridelsen. Regeringen vil på den baggrund tage den endelige budgetopgørelse til efterretning.
  • Dermed kommer det betingede bloktilskud på 3 milliarder kroner til udbetaling.

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Specialkonsulent Maja Frydkjær Frandsen, mff@sim.dk