Minister diskuterer visioner for det nære sundhedsvæsen

26-01-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde deltager tirsdag i Kommunernes Landsforenings Sundhedskonference i Kolding.

Mange ældre og kronikere, der hver dag har behov for hjælp og støtte fra sygehuset, kommunen eller den praktiserende læge, oplever desværre ofte, at indsatserne fra de forskellige kræfter ikke er koordineret godt nok.

Samtidig forandrer sundhedsvæsenet sig, så flere bliver behandlet ambulant, og indlæggelser på sygehusene bliver kortere og mere effektive.

Det betyder, at der er et stigende behov for kontrol, opfølgning og behandling tæt på borgernes eget hjem, og dermed også behov for at indrette det nære sundhedsvæsen i form af f.eks. hjemmesygepleje, genoptræning eller behandling hos almen praksis, endnu bedre.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde deltager derfor i dag i Kommunernes Landsforenings Sundhedskonference i Kolding for at tale om regeringens visioner for det nære sundhedsvæsen. Hun siger:

Alle patienter skal opleve sammenhæng i deres behandlingsforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger, men det sker ikke altid i øjeblikket. Derfor er der behov for, at vi ser på, hvordan vi kan gøre samarbejdet mellem aktørerne endnu bedre. Vi skal bl.a. sikre, at der er klarhed over, hvem der gør hvad – og hvornår - og de nære sundhedstilbud skal have samme høje kvalitet landet over. Det må simpelthen ikke være postnummeret, der afgør, hvilke tilbud eller hvilken behandling borgerne og patienterne får.

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har nedsat et udvalg, som skal komme med forslag til en plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Arbejdet i ”Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” forventes færdigt i 2016.

Udvalgets arbejde skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat 1,2 milliarder kroner til en handlingsplan for den ældre medicinske patient, og der er også en national demenshandlingsplan på vej.

Regeringen har også øremærket 800 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020 til nye lægehuse, som bl.a. kan etableres i yderområder.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet