Sundhedsminister udpeger formand for lægedækningsudvalg

22-01-2016

Flere steder i Danmark er der mangel på praktiserende læger og speciallæger på sygehusene. Regeringen har derfor nedsat et nyt udvalg, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan lægedækningen kan blive bedre. Kommissoriet for udvalgsarbejdet foreligger nu, og formanden er udpeget.

 Flere steder i Danmark er der mangel på praktiserende læger og speciallæger på sygehusene. Regeringen har derfor nedsat et nyt udvalg, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan lægedækningen kan blive bedre. Kommissoriet for udvalgsarbejdet foreligger nu, og formanden er udpeget.

Det er ikke kun yderområderne i Danmark, der har svært ved at rekruttere læger. Også i flere socialt belastede områder i eller tæt på de større byer har man vanskeligt ved at trække praktiserende læger til, og manglen på speciallæger gør sig også gældende på flere sygehuse rundt om i landet.

Men hvor stort er problemet egentlig, og hvad kan man gøre for at få en bedre geografisk fordeling af både praktiserende læger og sygehuslæger? Det skal et nyt lægedækningsudvalg, som regeringen har nedsat, give svar på. Det fremgår af kommissoriet for udvalgsarbejdet, som Sundheds- og Ældreministeriet offentliggør i dag.

Udvalget, der vil bestå af repræsentanter for Lægeforeningen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet, får en erfaren mand for bordenden. Sundhedsminister Sophie Løhde har nemlig udpeget Martin Teilmann, der tidligere bl.a. har været direktør i Akademikernes Centralorganisation og direktør for Foreningen af Speciallæger, som udvalgsformand.

Og ministeren er tilfreds med, at der nu er fundet en erfaren og kompetent formand for Lægedækningsudvalget:

De senere år er antallet af læger steget, og det er forventningen, at der vil blive uddannet flere læger de kommende år. Men hvis lægerne ikke søger uden for de større byer og arbejder der, hvor der er brug for dem, vil vi også fremover opleve, at der mangler læger i flere af vores yderområder.

Siger sundhedsminister Sophie Løhde og fortsætter:

Den situation skal vi gerne undgå, og derfor har vi nedsat et lægedækningsudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan vi i højere grad kan sikre, at der er læger inden for alle specialer rundt om i Danmark. Det er en udfordrende opgave, udvalget står over for. Og derfor er jeg også godt tilfreds med, at Martin Teilmann, som er en dygtig og erfaren mand, har sagt ja til at stå i spidsen for udvalgsarbejdet.

Organisationerne og foreningerne vil nu hver især blive bedt om at udpege egne repræsentanter til Lægedækningsudvalget, som forventes afrapportere til sundhedsministeren ved udgangen af 2016.  

Læs 'Kommissorium for udvalgsarbejde om lægedækning i hele landet' 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet