Hjælp til børn og unge med alvorligt syge forældre eller søskende

07-07-2016

Sundhedsstyrelsen uddeler 9 mio. kroner fra satspuljen til at styrke indsatsen for børn og unge, der har forældre eller søskende med en alvorlig sygdom. Vigtigt at undgå, at børnene selv bliver syge, understreger sundhedsminister Sophie Løhde.

I Region Sjælland vil man systematisk undersøge, om børn, hvis mor eller far har kræft, trives og har det godt.

I Nordjylland skal der afholdes gruppesamtaler med børn og unge, der har det til fælles, at deres søskende er handicappede.

Det er to eksempler på kommende projekter, der nu får penge til at opspore og forhindre dårlig trivsel hos børn og unge med alvorligt syge forældre eller søskende.

Disse børn og unge er en udsat gruppe, som ofte bliver overset, fordi fokus er på pleje og omsorg for de syge forældre eller søskende.

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev satspuljepartierne enige om at afsætte 9 millioner kroner til en pulje, der skal hjælpe børn, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom eller en alvorlig fysisk sygdom.

Fem projekter over hele landet har nu fået del i midlerne.

Se, hvilke projekter der har fået penge 

Sundhedsminister Sophie Løhde fremhæver, hvor vigtigt det er at hjælpe børn og unge, som oplever alvorlig sygdom i deres nærmeste familie.
Bl.a. for at undgå yderligere sygdom i fremtiden. Hun siger:

Vi ved, at børnene selv er i fare for at blive syge, på grund af de belastninger, de er udsat for undervejs i familiens sygdomsforløb. Det gælder f.eks. børn og unge, som vokser op i familier med psykiske lidelser, og som har øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom. Derfor er det så afgørende, at vi sætter ind med hjælp og støtte til de børn og unge, som er i en sårbar situation med alvorlig sygdom i familien.

Mere end 120.000 børn og unge har forældre eller søskende med psykisk eller alvorlig fysisk sygdom.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet