14 nye kommuner i projekt ’I sikre hænder’

08-06-2016

Resultaterne fra de fem kommuner, som indtil nu har deltaget i patientsikkerhedsprojektet ’I sikre hænder’, har været meget positive. Nu er 14 nye kommuner klar til at gå med i kampen mod bl.a. medicinfejl og tryksår.

I fem kommuner har patientsikkerhedsprojektet ”I sikre hænder” over de seneste år vist markante resultater. Antallet af tryksår er raslet ned, der er sket markant færre fejl i medicinhåndteringen, og der bliver sat ind over for infektioner og fald.

Nu er der sat navne på de 14 kommuner, der står klar til som de næste at indarbejde systematiske metoder til at forebygge de mest almindelige fejl i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på plejehjemmene. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Det er rigtig flot, hvad man har opnået i de fem pilotkommuner indtil videre, hvor de ældre borgere, som jo er afhængige af kommunens hjælp, enten på plejehjemmet eller gennem hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen, ganske enkelt har fået en bedre og mere sikker pleje og behandling. Og derfor forventer jeg også, at projektet vil blive en succes i de 14 kommuner, som nu står klar til at komme i gang.

Projektet, som har været i gang siden 2013, indeholder metoder til mere systematiske arbejdsgange, løbende monitorering af effekten, ledelse tættere på den kliniske hverdag samt større samarbejde med borgere og pårørende.

Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL, der står bag projektet ’I sikre hænder’, og med sidste års satspuljeaftale blev der afsat 14 millioner kroner til at udbrede projektets metoder. De 14 nye kommuner, der skal arbejde videre med de gode erfaringer, er fundet efter en ansøgningsproces, og det er ambitionen, at projektets metoder på sigt skal udbredes til alle landets 98 kommuner.

Læs mere på www.isikrehænder.dk

De nye 14 kommuner:

 • Allerød Kommune
 • Billund Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Greve Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Varde Kommune
 • Vesthimmerland Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Aarhus Kommune

De fem eksisterende kommuner:

 • Frederiksberg Kommune
 • Lolland Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Viborg Kommune
 • Thisted Kommune

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet