Fagligt oplæg: Kvaliteten i indsatsen over for mennesker med demens skal styrkes

28-06-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har nu modtaget Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til regeringens kommende nationale demenshandlingsplan 2025. Og der er mange gode anbefalinger i oplægget, der kan bidrage til en mere ensartet høj kvalitet i indsatsen, mener ministeren.

Venstre-regeringen har med regeringsgrundlaget varslet en ambitiøs indsats for demensindsatsen. Danmark skal være et mere demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve en tryg og værdig tilværelse med meningsfuldt indhold, og hvor de pårørende i højere grad kan blive inddraget aktivt og få mere støtte i hverdagen.  

Nu er Sundhedsstyrelsen kommet med sine faglige anbefalinger til, hvad der skal til for at løfte kvaliteten i demensindsatsen. Og der er mange gode tanker i oplægget, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der siden sidste efterår har været i gang med at forberede den nationale demenshandlingsplan, som skal præsenteres til efteråret. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Jeg har de seneste mange måneder rejst rundt i hele landet og suget til mig af viden og erfaringer fra mennesker, som har demens tæt inde på livet. Det har givet mig en enormt god og solid ballast at arbejde videre ud fra. Og med Sundhedsstyrelsens faglige bidrag er vi ved at have de rette brikker til at kunne færdiggøre den kommende nationale demenshandlingsplan 2025.

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg indeholder i alt 17 konkrete anbefalinger til, hvordan demensindsatsen skal styrkes. Styrelsen anbefaler bl.a., at man styrker udredningen ved at samle den på et mindre antal tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. I dag findes der mere end 30 demensudredningsenheder rundt omkring i landet, og behandlingen er sammensat og organiseret meget forskelligt fra region til region. Sophie Løhde siger:

Forslaget om at samle udredningen på nogle tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder er interessant, synes jeg. Det kan være med til at løfte kvaliteten og forhåbentlig også nedbringe ventetiderne. Det har vi brug for. Tidlig opsporing og udredning er en af forudsætningerne for, at vi hurtigt kan give relevant behandling, støtte og rådgivning.

Blandt anbefalingerne i det faglige oplæg er også et kompetenceløft til de relevante medarbejdere, der arbejder på demensområdet både i regioner og kommuner, styrkede tilbud om fysisk træning til mennesker med demens og etablering af åbne rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Ministeren siger:

Der er mange gode og spændende anbefalinger i det faglige oplæg, som flugter rigtig godt med regeringens visioner, og som jeg nu glæder mig til at arbejde videre med hen over sommeren. En ting, der går igennem de mange temaer og anbefalinger, er ønsket om en mere ensartet høj kvalitet. Og dét er helt centralt og noget af det, som jeg helt sikkert også har tænkt mig at gå videre med. For i dag er der grundlæggende for stor forskel på, hvad man som demenspatient og pårørende kan forvente inden for alt fra udredning, aktivitetstilbud, rådgivning og aflastning.

Læs ’Livet med demens – styrket kvalitet i indsatsen – fagligt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025’   

Fakta om Sundhedsstyrelsens faglige oplæg:

Det faglige oplæg er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat referencegruppe med både faglige selskaber, patientorganisationer, interesseorganisationer, faglige organisationer og andre organisationer med aktiviteter og viden om demensområdet.

Desuden har Sundhedsstyrelsen nedsat seks tematiserede arbejdsgrupper, der har haft til opgave yderligere at kvalificere rådgivningen af Sundhedsstyrelsen inden for de enkelte temaer.
Oplægget indeholder en række anbefalinger til, hvordan indsatserne over for mennesker med demens kan forbedres. Anbefalingerne skal bl.a. bidrage til, at tilbud til mennesker med demens og deres pårørende er af samme høje kvalitet uanset hvor i landet man bor.

De 17 konkrete anbefalinger fordeler sig på følgende syv overordnede indsatsområder:

  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  • Kvalitet i psykosociale indsatser, rehabilitering, pleje og omsorg
  • Støtte til borgere med demens og pårørende
  • Demensvenlige boliger og samfund
  • Styrkede kompetencer
  • Sammenhængende forløb og gode overgange
  • Viden og forskning

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet