Hurtigere hjælp til akut syge og tilskadekomne i yderområder

06-06-2016

21,5 mio. kr. er på vej til at styrke det akutte beredskab i yderområderne af Danmark. Pengene skal bl.a. bruges til akutlægebiler og bedre uddannelse af akuthjælpere. Folk, der bor langt fra de større byer, skal være trygge, fastslår sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

En akutlægebil fra Hjørring kan bringe en læge frem til det yderste af Vendsyssel, før en lægehelikopter fra Skive kan nå frem via luften.

En akuthjælper smider, hvad han har i hænderne på sit normale job og løber hen til et hjertestop for at yde førstehjælp, før ambulancen kan nå frem.

Med en samlet fordeling af 21,5 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til to akutlægebiler i Nordjylland og på Bornholm og en række regionale akuthjælperordninger, styrkes det akutte beredskab i de dele af landet, hvor der er langt til de større byer. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Vi har et godt akutberedskab i Danmark. Men det er vigtigt, at vi sørger for hurtig akuthjælp til alle borgere, uanset hvor i landet de bor. Lighed i sundhed handler også om at være sikker på at få hjælp fra akutberedskabet til tiden, selvom man har bosat sig i et yderområde.

Med finanslovaftalen for 2016 satte regeringen og partierne bag aftalen 20 mio. kr. af til at styrke det akutte beredskab i de yderområder af Danmark, hvor der er relativ lang responstid med de tre danske lægehelikoptere, der er placeret i Skive, Billund og Ringsted.

Pengene fordeles nu med 13,5 mio. kr. til at videreføre den døgnbemandede akutlægebil i Hjørring, og 6,5 mio. kr. til en ny forsøgsperiode for akutlægebilsordningen på Bornholm.

I alle regioner findes også frivillige akuthjælpere. Det er almindelige borgere, der i lokalområdet kan give en patient den første, livreddende indsats i tilfælde af f.eks. hjertestop, indtil ambulancen når frem.

I satspuljeaftalen for 2016 besluttede partierne bag aftalen at sætte 1,5 mio. kr. af til et generelt kvalitetsløft af akuthjælperne.

De ansøgninger, der nu er imødekommet, vil bl.a. give akuthjælpere i Nordjylland større viden om hjerte-lunge-redning, efteruddannelse i psykisk førstehjælp i Region Sjælland, og tilskud til en særlig app, som hjælpere i Region Hovedstaden kan bruge ved hjertestop. 

Fakta:

Sophie Løhde siger: 

Akuthjælperne yder en fantastisk indsats i den kritiske periode, hvor den hurtige indsats kan betyde forskellen på liv og død. Det skal de have stor ros for. Nu løfter vi kvaliteten af deres indsats, så de kan gøre endnu mere for alle dem, der bor i yderområderne af landet.

Fakta:

I aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2015-2018 blev der afsat 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2016-2017 til udbredelse af IT-understøttelse af akuthjælperordninger. Disse midler målrettes med satspuljeaftalen for 2016-2019 til at udbrede regionernes akuthjælperordninger og sikre et kvalitetsløft. 

 Det fremgår af satspuljeaftalen, at akuthjælperordningerne bør understøttes af et mere generelt kvalitetsløft. Endvidere fremgår det af satspuljeaftalen, at de afsatte midler skal anvendes generelt til at udbrede akuthjælperordninger, herunder optimere driften og organiseringen af de regionale akuthjælperordninger, bl.a. med fokus på uddannelse af akuthjælperne.      

 Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget ansøgninger fra alle fem regioner med i alt 7 projekter. Der er samlet set ansøgt om knap 3,4 mio. kr.   

 Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at støtte projekterne som anført i nedenstående tabel:   

 

Projekt

Ansøgt beløb

Bevilling

Region Sjælland

1. Efter- og videreuddannelse af akuthjælperne

2. Forbedret teknisk løsning til udkald af akuthjælperne

 

165.500 kr.

 

450.000 kr.

 

140.000 kr.

 

382.500 kr.

Region Syddanmark

3. Udbredelse af nuværende akuthjælperes indsatsområde

4. Flere frivillige akuthjælpere – afprøvning af nye modeller

  

500.000 kr.

 

100.000 kr.  

  

0 kr.

 

85.000 kr.

Region Midtjylland

5. 112-førstehjælperordninger

 

450.000 kr.

 

382.500 kr.

Region Nordjylland

6. Optimering af 112 akuthjælpernes HLR (hjerte-lunge-redning) kompetencer

  

360.220 kr.

  

310.000 kr.

Region Hovedstaden

7. Projekt Hjerteløber

 

1.351.150 kr.

 

200.000 kr.

I alt

3.376.870 kr.

1.500.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet