Minister får inspiration fra Finsencentret til ny kræftplan

28-06-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøger Finsencentret i København for bl.a. at høre om erfaringer med at inddrage patienterne i en sammenhængende kræftbehandling. Besøget skal give inspiration til arbejdet med den kommende kræftplan IV.

Regeringen vil til efteråret fremlægge en ny kræftplan, den fjerde i rækken.

Kræftplan IV skal geare sundhedsvæsnet til at kunne udrede og behandle det stigende antal kræftpatienter og forbedre overlevelsen og rehabiliteringen for de mennesker, som bliver ramt af kræft.

Men hvilke elementer i planen skal der lægges særligt vægt på for at sætte kræftpatienten mere i centrum?

Og hvordan kan sundhedsvæsenet gøre behandlingen så sammenhængende som muligt for de kræftramte og inddrage erfaringer og lytte bedre til patienterne, både når det gælder behandling og livet med en kræftsygdom?

Det håber sundheds- og ældreminister Sophie Løhde at få nogle bud på, når hun besøger Finsencentret på Østerbro i København.

Finsencentret, som er en del af Rigshospitalet, er et højt specialiseret medicinsk center, som behandler patienter med kræft, blodsygdomme og infektionssygdomme.

Sundhedsministeren skal bl.a. høre om patienterne på Finsencentrets egne oplevelser med behandlingen, om patientinddragelse via et særligt pårørenderåd, og hvordan man kan gøre kræftforløbet sammenhængende for patienten. Sophie Løhde siger:

Det er heldigvis sådan, at flere danskere i dag overlever en kræftsygdom. Men vi skal via den nye kræftplan sikre, at vi også i fremtiden kan give kræftpatienter en hurtig og effektiv behandling af høj kvalitet overalt i landet. Et vigtigt fokus i den sammenhæng er at lytte mere til patienterne, bruge deres erfaringer og skabe rammerne for, at patienten og de sundhedsfaglige sammen kan finde ud af, hvad der er bedst for den enkelte.

Hun glæder sig også til at se det særlige fællesrum på Finsencentret for unge med kræft – Kræftværket – hvor kræftsyge unge kan have et socialt liv sammen. Rummet er designet af de unge til de unge.

Første skridt på vejen mod den nye Kræftplan IV er et fagligt forarbejde fra Sundhedsstyrelsen, der bl.a. skal kortlægge nuværende udfordringer og afdække fremtidens behov på kræftområdet.

Forarbejdet, der forventes afsluttet inden sommerferien, skal også resultere i anbefalinger til, hvordan indsatserne på kræftområdet kan blive mere ensartede på tværs af landet, så den geografiske ulighed i sundhed kan reduceres.

Læs også: Sundhedsminister sætter arbejdet med Kræftplan IV i gang

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet