Ny økonomiaftale: Indsatsen mod vold på bosteder skal styrkes

09-06-2016

Det er nødvendigt at styrke indsatsen mod vold på socialpsykiatriske bosteder. Det mener regeringen, der som led i økonomiforhandlinger med Danske Regioner og KL har aftalt, at parterne i august vil fremlægge konkrete tiltag, der skal skabe trygge og sikre rammer for både personale og beboere på bostederne.

Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

I regeringen er vi fuldt ud klar over, at der skal gøres noget i en fart, så medarbejderne på de socialpsykiatriske bosteder oplever, at det er trygt at gå på arbejde, samtidig med at vi sikrer, at beboere med svære sindslidelser og misbrugsproblemer får den hjælp og behandling, de har brug for. Derfor vil vi meget snart fremlægge konkrete forslag til, hvordan vi bedre kan beskytte medarbejderne og hjælpe beboerne. Nu er det tid til handling.

- Sophie Løhde

Ministeren har i de seneste dage har forhandlet med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2017. Og rundt om bordet har der været enighed om, at der er behov for at forebygge vold på socialpsykiatriske bosteder. 

Aftaleparterne har derfor forpligtet hinanden på, at man i fællesskab skal udarbejde konkrete tiltag, der kan løse udfordringerne med beboere med svære psykiske lidelser, misbrug og udadreagerende adfærd, der skaber utryghed blandt personale og andre beboere på bostederne. 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann, der har drøftelser om indsatsen med KL, siger:

Vold og trusler om vold på botilbud er en meget alvorlig, men også kompliceret problemstilling, som kræver, at både kommuner, regioner og regeringen står sammen om at finde de rigtige løsninger. Jeg er tilfreds med, at alle parter forpligter sig til at undersøge mulige tiltag. Det gælder også nye tilbudsformer. I forlængelse heraf vil vi i regeringen frem mod satspuljeforhandlingerne se på øvrige målrettede indsatser for at skabe botilbud, der danner trygge og sikre rammer for medarbejdere og beboere.

- Karen Ellemann

Som led i økonomiaftalerne er regeringen også blevet enige med Danske Regioner og KL om, at der skal etableres en task force, der kan understøtte bostederne i deres arbejde med at forebygge voldsepisoder. 

Forud for økonomiforhandlingerne har social- og indenrigsministeren og sundhedsministeren den seneste måneds tid haft møder med blandt andre repræsentanter for FOA, Dansk Sygeplejeråd, Socialrådgiverne, Socialpædagogerne, Københavns Kommune, KL og Danske Regioner. På møderne har flere af aktørerne bl.a. peget på, at det vil være relevant at skabe botilbud for den særlige gruppe af beboere, som – udover at være svært sindslidende – har alvorlige misbrugsproblemer og en truende og voldsom adfærd. 

Ministrene har også hver især besøgt bostedet Lindegården og Region Sjællands psykiatri i Roskilde for at få input til, hvordan man kan skabe sikre og trygge forhold for både personale og beboere på bostederne, og hvad man kan gøre for at styrke samarbejdet mellem socialpsykiatrien og sygehuspsykiatrien.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)