Økonomiaftale forhandlet på plads med regionerne

09-06-2016

Regeringen har i dag forhandlet en aftale om næste års økonomi på plads med Danske Regioner. Sundhedsministeren er tilfreds med aftalen, der sikrer gode rammer for sundhedsvæsnets fortsatte udvikling.

Alt i alt kan vi godt være tilfredse med økonomiaftalen. Selvom vi er i en situation, hvor der er begrænsede midler til rådighed, har vi alligevel formået at løfte regionernes økonomi til næste år. Og sammen med den ekstraordinære store pose penge, vi satte af til sundhedsområdet sidste år, betyder det, at regionerne kan fortsætte med at udvikle sundhedsvæsnet til gavn for patienterne.

Sådan siger sundhedsminister Sophie Løhde, der sammen med finansminister Claus Hjort Frederiksen i dag har forhandlet en økonomiaftale for 2017 på plads med formand for Danske Regioner Bent Hansen og næstformand Jens Stenbæk.

Med aftalen løftes regionernes økonomi med 500 mio. kr. til næste år, samtidig med at de regionale anlægsudgifter holdes på et højt niveau på 7,2 mia. kr. i 2017.

Der er flere gode ting i aftalen. Jeg er bl.a. glad for, at vi skruer op for kapaciteten på sygehusene, så alle patienter, der henvises til undersøgelser, kan komme hurtigt til og komme i den rette behandling, når lægerne har fundet ud af, hvad de fejler.

Siger sundhedsministeren og fortsætter:

Vi øger også udredningskapaciteten på kræftområdet de kommende år. Det er vigtigt, for vi forventer desværre, at et stigende antal danskere vil få kræft i årene fremover. Derfor skal vi sikre, at sygehusene er gearet til hurtigt at kunne undersøge patienter, der er under mistanke for at have en kræftsygdom.

Siger Sophie Løhde, som senere på året vil fremlægge en ny kræftplan, der vil bygge oven på den udvidede udredning- og behandlingskapacitet.

For at imødegå det stigende udgiftspres på sundhedsvæsnet, som følger af den demografiske udvikling med eksempelvis et stigende antal kræftpatienter, er aftaleparterne også enige om at prioritere 50 procent af de effektiviseringsgevinster, som frem mod 2025 opnås gennem effektiviseringer i forbindelse med de nye sygehusbyggerier, til nye sygehusaktiviteter. De resterende 50 procent af effektiviseringsgevinsterne fastholdes i den enkelte region, som ligeledes går til ny sygehuskapacitet.

Læs ’Aftale om regionernes økonomi for 2017’ på Finansministeriets hjemmeside.

Fakta om økonomiaftalen 2017:

Med økonomiaftalen er regeringen og Danske Regioner bl.a. enige om følgende: 

 • Øget sygehuskapacitet til udredning og behandling
  Patenternes rettigheder styrkes, så alle, der henvises til et sygehus, pr. 1. oktober 2016 får en 30 dages udrednings- og behandlingsret. For at sikre patienterne hurtig udredning og sygehusbehandling er der afsat 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. i 2017 og i årene frem til øget kapacitet.
   
 • Styrket indsats for ældre medicinske patienter
  Som led i handlingsplanen for den ældre medicinske patient tilføres regionerne 15 mio. kr. i 2016 og 55 mio. kr. i 2017 til at styrke udgående sygehusfunktioner og 415 mio. kr. til en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene.
   
 • Kapacitet på kræftområdet øges
  Med økonomiaftalen udmøntes 170 mio. kr. årligt fra 2017 til bl.a. øget kapacitet på kræftområdet, så patienter hurtigt kan blive udredt for en kræftsygdom. Det er desuden aftalt, at der skal gennemføres en analyse af regionernes kapacitets- og personaleanvendelse på kræftområdet, så man sikrer, at ressourcerne anvendes bedst muligt til gavn for patienterne. Analysen skal være afsluttet i foråret 2017. 
   
 • Patientansvarlige læger på sygehusene
  Fra 2017 skal der indføres patientansvarlige læger på sygehusene. Lægerne skal være med til at skabe større sammenhæng i behandlingsforløbene for eksempelvis kræftpatienter og deres pårørende.    
   
 • Nationale mål for sundhedsvæsnet
  Som opfølgning på den politiske aftale om at indføre nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsnet vil regeringen, Danske Regioner og KL løbende monitorere målene og udvikle indikatorer, så man kan følge, om sundhedsvæsnet udvikler sig i den rigtige retning.
   
 • Indsatsen mod vold på bosteder skal styrkes
  Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen mod vold på socialpsykiatriske bosteder. Det er derfor bl.a. aftalt, at det skal undersøges nærmere, om man evt. kan etablere nye samarbejds- og tilbudsformer regioner og kommuner imellem. 
   
 • Effektiviseringsgevinster ved sygehusbyggerier
  I disse år bygger regionerne med økonomisk støtte fra staten nye, moderne sygehuse, og med de nye sygehuse følger væsentlige effektiviseringsgevinster. Regeringen og regionerne er enige om, at prioritere effektiviseringsgevinsterne til ny sygehusaktivitet i 2017, herunder til at imødegå den demografiske udvikling med flere ældre, patienter med kroniske sygdomme, et stigende antal kræftpatienter mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet