Bredt flertal vil ændre borgmestres og regionsrådsformænds vederlæggelse

09-05-2016

Regeringen har i dag indgået en stemmeaftale med Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Konservative om ændring af fuldtidspolitikernes vederlæggelse som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger.

På Social- og Indenrigsministeriets område betyder aftalen en ændring i vederlæggelsen af borgmestre og regionsrådsformænd. Her hæves vederlaget med 31,4 pct., svarende til den regulering som blev besluttet for menige kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2014, og som kompenserer for et efterslæb opstået siden 1994. Samtidig indføres en ny løbende regulering af vederlagene, der svarer til den faktiske lønudvikling for offentligt ansatte.

Samtidig skal man ikke længere have ret til efterløn, hvis man går fra at være borgmester eller regionsrådsformand til at blive medlem af Folketinget eller minister. Endelig hæves pensionsalderen fremadrettet, så politikere først får udbetalt pension fra folkepensionsalderen. Hvis der ønskes tidligere pension, vil pensionsudbetalingerne blive nedsat tilsvarende.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg er glad for, at det er lykkedes at samle et bredt flertal for en aftale, der samler op på Vederlagskommissionens anbefalinger, og som målt på flere parametre forbedrer de nuværende regler om vederlæggelse af politikere. Der har længe været behov for en god og holdbar løsning på vederlæggelsen af borgmestre og regionsrådsformænd, der er sakket bagud sammenlignet med lønudviklingen for offentligt ansatte - ikke mindst kommunaldirektører - men også de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

- Karen Ellemann

Ændringerne i forhold til borgmestre og regionsrådsformændene sker i Social- og Indenrigsministeriets vederlagsbekendtgørelser. Ændringerne får virkning fra 1. januar 2018 efter de kommunale og regionale valg i 2017.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)