Flere overlever kræft

20-05-2016

Den stigning, der er set i kræftoverlevelsen i Danmark siden slutningen af 1990’erne, fortsætter. Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde kalder tallene opløftende, men har endnu højere ambitioner for kræftbehandlingen.

Kræftpatienter overlever i stigende grad de første år, efter at de er blevet diagnosticeret med deres sygdom.

Det viser en ny opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2012-14 fra Sundhedsdatastyrelsen.

Overlevelse efter kræft opgøres efter 1 og 5 år, og den nye opgørelse viser, at det går fremad på begge parametre. Sophie Løhde siger:

Det er opløftende, at flere danskere overlever mødet med så forfærdelig en sygdom, som kræft er. Det glæder mig på de mange ramte familiers vegne. Vi har fra politisk hold i en længere årrække haft fokus på kræftområdet og fremlagt flere kræftplaner og investeret massivt i kræftområdet. Det lader til at give pote nu, og det kan jeg kun være tilfreds med.

Ca. en kvart million danskere lever i dag med en kræftsygdom.

For patienter, der fik en diagnose i 2012-2014, var den 1-årige overlevelse for alle kræftformer, bortset fra anden hudkræft end modermærkekræft, på 78 procent for mænd og 79 procent for kvinder.

Det er en stigning i 1-års overlevelsen på 3 procentpoint for mænd og 2 procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2009-11.

De nyeste tal for 5-års overlevelsen er for mænd på 59 procent og 62 procent for kvinder.

Det er en stigning i forhold til perioden 2009-11 på 2 procentpoint for mænd og 1 procentpoint for kvinder.

Til sammenligning var 5-års overlevelsen tilbage i år 2000-2002 på 43 procent for mænd og 53 procent for kvinder.

Læs hele publikationen "Kræftoverlevelse i Danmark 2000-2014" på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Flere kræftramte og ny kræftplan

I løbet af de næste ti år ventes antallet af kræftramte danskere at stige i takt med, at der bliver flere ældre. I 2014 var der ca. 39.000 nye kræfttilfælde i Danmark.

Derfor fremlægger regeringen til efteråret endnu en kræftplan – den fjerde af slagsen – som skal bringe den faglige kvalitet op på et endnu højere niveau og geare sundhedsvæsnet til at udrede og behandle det stigende antal kræftpatienter. Sophie Løhde siger:

Vi skal hele tiden sikre, at sundhedsvæsnet er indrettet til at hjælpe de mange danskere, som får kræft. Og selvom kræftbehandlingen herhjemme er blevet løftet, og flere overlever en kræftsygdom, så er vi bestemt ikke i mål endnu. Vi kan for eksempel se, at der på tværs af regionerne fortsat er forskel på indsatsen over for kræftsyge, og at kræftpatienter oplever, at der mangler koordination mellem de læger, som er involveret i deres behandlingsforløb. Det skal vi have gjort noget ved.

Regeringen vil arbejde for, at kræftpatienterne som led i kræftplanen får mulighed for at få en patientansvarlig læge, så der bliver større sammenhæng og ansvar for den enkelte patient.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet