Kommunerne får nu 225 mio. kr. ekstra til integration i 2016

04-05-2016

Social- og Indenrigsministeriet har nu fordelt de ekstra 225 mio. kr. til kommunerne, som regeringen og KL blev enige om i aftalen om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Med aftalen mellem regeringen og KL om integrationsområdet i marts i år besluttede regeringen at forhøje grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 50 pct. i 2017 og 2018. Det blev besluttet i lyset af den ekstraordinære situation med et højt antal nyankomne flygtninge. På den måde vil en større andel af finansieringen af kommunerne følge med den enkelte flygtning eller familiesammenførte til en flygtning.

Som led i aftalen blev regeringen og KL enige om også at forhøje det ekstraordinære integrationstilskud, der svarer til en forhøjelse af grundtilskuddet, allerede fra 2016. Det ekstraordinære integrationstilskud bliver på den måde forhøjet med 225 mio. kr., så kommunerne i alt får 425 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud i 2016. Pengene har Social- og Indenrigsministeriet nu fordelt til kommunerne.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

I marts måned blev regeringen enig med KL om at give kommunerne en ekstra økonomisk håndsrækning til at løse den vigtige integrationsopgave, som de lige nu står overfor. Vi har i regeringen lagt vægt på, at finansieringen særligt går til de kommuner, der har flest udgifter til at modtage flygtninge. Jeg er glad for, at vi nu har fået fordelt pengene og kan sende dem ud at arbejde i kommunerne.

- Karen Ellemann

 Se fordelingen af tilskuddet

Det ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. er fordelt efter oplysninger om kommunekvoterne for 2015 og 2016 og oplysningerne om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i 2014.

Regeringen har også fremsat lovforslag om at forhøje grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2017 og 2018 samt styrke resultattilskuddet til kommunerne, når en flygtning kommer i job eller uddannelse.

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@sim.dk, tlf.: 22 46 64 70

Chefkonsulent Bjarne Simonsen, bs@sim.dk