Minister: Ny politisk aftale bør give flere donoræg

18-05-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indgået en bred politisk aftale på tværs af Folketinget, der skal skaffe flere æg til donation.

Bedre og mere information om ægdonation. Ophævelse af en regel, der forhindrer kvinder i at donere æg flere steder. En øget kompensation til ægdonorer til i alt 7000 kroner.

Det er grundpillerne i en bred politisk aftale, som sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indgået med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen bør hjælpe de kvinder, der ønsker sig et barn, men som ikke er i stand til at blive gravide, fordi de mangler et brugbart æg, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde:

Hvis man brændende ønsker sig et barn, men ikke kan blive gravid, er det en ulykkelig situation. De senere år er der taget flere initiativer for at få flere donoræg, så ufrivilligt barnløse kan blive forældre. Vi har også set en stigning i antallet af donoræg, men ikke så stor, som jeg havde forventet og håbet, og der er desværre fortsat mange, som venter på at komme i fertilitetsbehandling. Jeg er derfor glad for, at vi på tværs af partierne i Folketinget er blevet enige om den her aftale, der forhåbentlig vil betyde, at kvinderne hurtigere kan få deres drøm opfyldt.

Den politiske aftale består konkret af tre ben:

Mere information om ægdonation: Der er en formodning om, at ikke alle kvinder, der ønsker at donere æg, er klar over muligheden og omstændighederne ved donation. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører derfor i efteråret 2016 en informationskampagne for at udbrede viden om reglerne for ægdonation, om hvordan det praktisk foregår, og om den økonomiske kompensation man får ved at donere æg.

Tilladelse til at donere flere steder: Med en ændring af bekendtgørelsen om assisteret reproduktion ophæves per 1. juli 2016 reglen om, at en ægdonor kun må virke som ægdonor ét sted. Som lovgivningen er nu, vil en ægdonation på eksempelvis et offentligt hospital betyde, at kvinden ikke efterfølgende må donere på en privat klinik også. Det har bl.a. forhindret en ægdonor i at donere i det omfang, som hun ønsker, så et donorbarn eksempelvis kan få genetiske helsøskende.

Reglen erstattes samtidig af en bestemmelse om, at en ægdonor kun må donere op til seks gange i alt. Det sker af hensyn til ægdonor, som skal stimuleres med hormoner ved hver donation.

Forhøjet kompensation for at donere: Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler i den gældende vejledning, at en ægdonor som standard kompenseres med 2400 kroner. Efter anbefaling fra Dansk Fertilitetsselskab forhøjes den anbefalede kompensation i den nye aftale til 7000 kroner i alt.

Sophie Løhde siger:

Jeg har mødt flere kvinder, der står i den ulykkelige situation, at de ikke kan få børn og har brug for andre kvinders hjælp. Jeg håber, at de nye initiativer vil resultere i flere donoræg, for det er der brug for.

Aftalens initiativer vil blive evalueret efter 2 år.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet