Politisk aftale om donoræg på plads

18-05-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indgået en bred politisk aftale med partier på tværs af Folketinget, som skal skaffe flere æg til donation. Initiativerne i aftalen er mere information til mulige donorer, tilladelse til at donere flere steder og øget kompensation.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (Venstre) har indgået en politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om at reducere manglen på donoræg i Danmark.

Tidligere initiativer har betydet en stigning i antallet af ægdonationer og ægdonorer, men ikke tilstrækkeligt i forhold til det aktuelle behov.

Regeringen og partierne, som ikke ønsker at sidestille salg af menneskelige æg med salg af sæd, er på den baggrund enige om at tage en række nye initiativer for at reducere manglen på donoræg:

Mere information om ægdonation: Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i efteråret 2016 en informationskampagne for at udbrede viden om reglerne for ægdonation, om processen for ægdonation, og om den økonomiske kompensation en ægdonor får ved at donere æg.

Tilladelse til at donere flere steder: Med en ændring af bekendtgørelsen om assisteret reproduktion ophæves per 1. juli 2016 reglen om, at en ægdonor kun må virke som ægdonor ét sted (offentligt hospital/privat klinik). Reglen erstattes samtidig af en bestemmelse om, at en ægdonor kun må donere op til seks gange i alt. Det sker af hensyn til ægdonor, som skal stimuleres med hormoner ved hver donation.

Forhøjet kompensation for at donere: Efter anbefaling fra Dansk Fertilitetsselskab forhøjes den anbefalede kompensation til ægdonorer for en donation fra de nuværende 2400 kr. til 7000 kr. i alt. Der kan derudover ikke ydes yderligere kompensation for transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Aftalens initiativer vil blive evalueret efter 2 år.

Læs aftaleteksten her

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet