Fortsat fald i ventetid på operationer

31-03-2016

Ventetiden på operationer er fortsat faldende. Sundhedsminister Sophie Løhde glæder sig over de faldende ventetider, men påpeger, at der fortsat er for store regionale forskelle.

48 dage. Så længe ventede patienterne sidste år i gennemsnit på at blive opereret på et dansk sygehus. Det er én dag kortere end året før og dermed en fortsættelse af den udvikling, der siden 2001 har betydet faldende ventetider. Det viser nye årstal for ventetider, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

Sundhedsminister Sophie Løhde glæder sig over, at ventetiden fortsat er faldende.

Jeg er selvfølgelig glad for, at udviklingen trods alt stadig går i den rigtige retning. I VK-regeringen satte vi virkelig massivt ind, og arbejdet har båret frugt. Man skal huske på, at da vi tog fat sidst i 2001, var ventetiden på 90 dage i snit.

Siger ministeren og fortsætter:

Ser man lidt nærmere på tallene, viser de desværre også, at der fortsat er en stor geografisk ulighed i patienternes adgang til hurtig behandling alt efter, hvor de bor. Derfor er der stadig rigtig meget at tage fat på, og vi er også i fuld gang. Blandt andet har jeg for nylig fremsat et lovforslag, som skal give alle patienter – uanset fysisk eller psykisk lidelse – styrkede patientrettigheder og dermed bedre mulighed for at kunne fravælge lange ventetider.

Tallene viser, at selvom den samlede ventetid er faldende, er der mellem de fem regioner store forskelle på ventetiden, eksempelvis lå den i Region Midtjylland på 38 dage i januar 2016, mens Region Nordjylland havde en ventetid på 70 dage. Desuden er der på 12 konkrete operationsområder sket en stigning, mens de øvrige 30 har haft et fald.

Årstallene for erfarede ventetider på operationer omfatter operationer, som ikke er akutte. For eksempel diskusprolaps, brok, kunstige knæ og hofter, og en række planlagte kræftoperationer.

Fakta:

  • I perioden 2001 til 2015 er den gennemsnitlige ventetid til planlagt sygehusoperation faldet fra 90 dage til 48 dage. I 2014 lå den på 49.
  • Udviklingen fra 2001 til 2011 viste overordnet et fald på 36 dage i den erfarede gennemsnitlige ventetid til operation, mens udviklingen fra 2011 til 2015 har vist et fald på 6 dage.
  • Der er betydelig og stigende regional variation i ventetid til operation mellem regionerne.
  • Aftalepartierne bag Finansloven 2016 har afsat 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til større kapacitet i regionerne.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet