KOL-patienter holder sygdommen i skak med telemedicin

30-03-2016

Patienter med lungesygdommen KOL er en af de patientgrupper, som kan have stor gavn af telemedicin. Det viser projektresultater, som Sundheds- og Ældreministeriet den 31. marts er med til at præsentere på en konference, som sætter fokus på erfaringer med telemedicinske løsninger i Danmark.

"Tidligere røg jeg tit en tur på sygehuset. Det gør jeg ikke mere, fordi nu kan sundhedspersonalet se lige med det samme, om der er noget galt med mine målinger."

Sådan siger en af de knap 1.400 nordjyder med lungesygedommen KOL, som har deltaget i projekt 'TeleCare Nord'.

Telemedicin-projektet, der blev sat i gang af i Region Nordjylland i samarbejde med 11 nordjyske kommuner og praktiserende læger i 2011 og sluttede i efteråret 2015, har været en succes og vist så gode resultater, at regeringen, KL og Danske Regioner har besluttet at udbrede det til resten af landet.

Det betyder, at op mod 40.000 KOL-patienter kan få gavn af løsningen, der giver dem mulighed for at sende målinger direkte videre til sundhedspersonale i kommunerne eller på sygehusene ved hjælp af en tablet. På den måde kan den enkelte patient og sundhedspersonalet løbende holde øje med sygdommen og reagere i tide, hvis den udvikler sig. Og det kan være helt afgørende for, om patienterne slipper for sygehusindlæggelser.

Mange KOL-patienter vil kunne få stor gavn af telemedicinske løsninger. De gør det nemlig muligt at flytte konsultationer med læger og sygeplejersker, som i dag foregår på sygehusene, hjem til patienterne.

Siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og fortsætter:

Det giver KOL-patienterne bedre muligheder for at holde øje med deres sygdom, samtidig med at de slipper for at skulle bruge tid på at transportere sig frem og tilbage fra sygehusene. På den måde bliver det nemmere for patienterne at håndtere deres lungesygdom i det daglige, så den ikke udvikler sig med det resultat, at patienternes helbred bliver dårligere, og de skal indlægges akut på sygehusene. Og det kan give dem en større tryghed.

Og det er ikke kun patienterne, som kan drage fordel af telemedicin, fordi behandlingen bliver mere effektiv. Sundhedsvæsnet kan også reducere udgifterne til behandling af patienter med KOL.

TeleCare Nord-projektet viser eksempelvis, at der for patienter med svær KOL årligt kan spares omkring 7.000 kr. pr. patient på indlæggelser og kommunale serviceydelser. Der er altså et stort potentiale ved at bruge telemedicin – både for patienter og samfundet – og derfor har staten sammen med regioner og kommuner de senere år afprøvet forskellige telemedicinske løsninger i sundhedsvæsnet. 
 
Erfaringerne fra en række af projekterne, hvor man eksempelvis har behandlet patienter med let til moderat depression via internettet og hjulpet diabetikere med at holde styr på fodsår, præsenteres på en konference den 31. marts i København. Her vil sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, og formand for Danske Regioner Bent Hansen hver især give deres bud på perspektiverne ved at udbrede telemedicin.
 
Konferencen, som Sundheds- og Ældreministeriet har arrangeret i samarbejde med Danske Regioner, KL, Digitaliseringsstyrelsen, byder også på en række spændende oplæg og en paneldebat, hvor blandt andre sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen og direktør i Region Nordjylland Dorte Stigaard vil debattere de økonomiske perspektiver ved telemedicin.
 
Læs mere om konferencen 'Fælles om fremtidens telemedicin'

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet