Nye sociale mål er på vej

18-03-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann holder i dag møder med folk, der arbejder med socialt udsatte, og andre interesseorganisationer om kommende sociale mål. Møderne skal bidrage til, at målene får så bred opbakning og gennemslagskraft som muligt.

Regeringen er ved at lægge sidste hånd på sit arbejde med at opstille sociale mål. Målene skal fremover inspirere til indsatser, der kan sikre, at færre ender som socialt udsatte, og flere uden for arbejdsmarkedet kommer med i arbejdsfællesskabet. I efteråret slog social- og indenrigsminister Karen Ellemann fast, at den tidligere regerings sociale mål for 2020 skulle have et serviceeftersyn, og at hun - med afsæt i dem og i anbefalinger fra interesseorganisationer, KL og øvrige ministerier - ville præsentere nye mål.

Eftersynet af de tidligere mål er snart færdigt. Derfor holder social- og indenrigsministeren i dag igen møder med forskellige organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Her fortæller ministeren om eftersynets foreløbige konklusioner og om mulige nye mål for målgrupper, som der ikke tidligere var opstillet mål for.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er helt afgørende for mig, at de, der dagligt arbejder med og gør en forskel for socialt udsatte, tager ejerskab til de sociale mål og arbejder hen mod dem. Derfor ligger det mig meget på sinde, at kommunerne, organisationer og andre relevante aktører er med i processen med at opstille mål. Hvis vi skal rykke de sociale grupper, kræver det samarbejde på tværs. Og jeg er overbevist om, at vi med målene som rettesnor kan lykkes med det.

- Karen Ellemann

Til forskel fra den tidligere regerings sociale 2020-mål lægger regeringen op til, at de sociale mål sætter en retning for indsatsen for bestemte grupper frem for at sætte konkrete måltal. Der lægges også op til, at målene favner en væsentligt større del af de sociale grupper end tidligere.

Som det næste vil social- og indenrigsministeren gå i dialog med KL for at afklare den endelige udformning af målene. 

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Ellen Klarskov Hansen, ekl@sim.dk