Nyt inspirationsmateriale skal skubbe gang i partnerskaber om rehabilitering til ældre

10-03-2016

Mange ældre kan have gavn af et rehabiliteringsforløb, der kan styrke deres funktionsevne og give dem et mere selvstændigt og værdigt liv. Et nyt inspirationsmateriale, der beskriver, hvordan kommunerne kan samarbejde med private leverandører om forløbene, skal skubbe gang i offentlige-private partnerskaber.

Selvom ældre i dag generelt har et bedre helbred end tidligere, kan de have behov for et rehabiliteringsforløb, så de kan genvinde eller udvikle deres funktionsevne og dermed også forbedre deres livskvalitet og klare flere af deres gøremål i hverdagen.

Derfor blev der sidste år indført nye regler for hjemmehjælp, som betyder, at ældre, der ønsker hjemmehjælp, skal tilbydes et rehabiliteringsforløb, hvis kommunerne vurderer, at de kan blive mere selvhjulpne ved f.eks. fysisk træning.

Hvad enten man er ung eller ældre, vil man gerne kunne klare sig selv. Og et rehabiliteringsforløb kan være helt afgørende for, om ældre selv kan blive ved med at tage tøj på, gå i bad, købe ind eller foretage sig andre gøremål, som gør dagligdagen lettere og giver den enkelte større livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at der er velfungerende rehabiliteringsforløb for de ældre, som kan have brug for hjælp til at få genopfrisket deres færdigheder.

Siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og fortsætter:

Flere kommuner samarbejder med private om rehabiliteringsforløbene, fordi det kan give en række fordele. Først og fremmest for de ældre, der ønsker at gøre brug af deres frie valg og gerne vil have både hjemmehjælpsydelser og hverdagsrehabilitering leveret af den samme private leverandør. Men også for kommunerne, fordi samarbejdet kan være med til at drive innovation og udvikling på området. Usikkerheden om, hvordan man konkret kan tilrettelægge samarbejdet, er imidlertid en barriere for de offentlige-private partnerskaber.

15 procent af forløbene gennemføres af private

Ifølge en undersøgelse foretaget af Rambøll har 40 ud af 63 adspurgte kommuner erfaringer med at inddrage private leverandører i rehabiliteringsforløbene, og kommunerne anslår, at omkring 15 procent af forløbene gennemføres af private.

De forholdsvis få forløb, som private står for, skal ses i sammenhæng med, at 46 procent af kommunerne samtidig vurderer, at leverandørerne har kompetencerne til at varetage simple rehabiliteringsforløb. Der er altså potentiale for, at flere kommuner indgår partnerskaber med private leverandører.

For at inspirere kommunerne til at indgå samarbejder om rehabiliteringsforløb på ældreområdet med private leverandører, udgiver Sundheds- og Ældreministeriet i dag et nyt inspirationsmateriale, hvori man bl.a. har samlet praktiske erfaringer via innovationspartnerskaber i to udvalgte kommuner.

De to kommuner er Struer og Frederiksberg, der begge har indgået partnerskaber med private leverandører om rehabiliteringsforløb og har gode erfaringer på området. På Frederiksberg har man valgt en model, hvor en privat leverandør varetager hele forløb, mens man i Struer har valgt at lade den private leverandør stå for dele af de ældres rehabiliteringsforløb.

Læs 'Inspirationsmateriale til samarbejde med private leverandører om rehabiliteringsforløb på ældreområdet' 

Læs rapporten 'Innovationspartnerskaber om rehabilitering'  

Fakta om rehabiliteringsforløb for ældre

Kommunerne har siden 1. januar 2015 været forpligtet til at tilbyde tidsafgrænsede, korterevarende og målorienterede rehabiliteringsforløb for ældre, forud for visiteringen af hjemmehjælpsydelser efter servicelovens § 83 a.

Rehabiliteringsforløbene har bl.a. til formål at forbedre de ældres funktionsevne og dermed gøre dem mere selvhjulpne.

Ofte er det kommunerne selv, der tilrettelægger rehabiliteringsforløbene, men flere kommuner er også begyndt at inddrage private leverandører, der helt eller delvist står for de ældres rehabiliteringsforløb.

Kommunerne er ikke forpligtet til at samarbejde med private om opgaven, men flere vælger at gøre det, bl.a. fordi det kan skabe en kontinuitet for de ældre, som efterfølgende tildeles hjemmepleje efter servicelovens § 83 og vælger en privat leverandør. 

Kommunerne kan selv eller i samarbejde med private leverandører bl.a. iværksætte et rehabiliteringsforløb med én eller flere af følgende indsatser for at forbedre den ældres funktionsevne:

  • Fysisk træning
  • Medicingennemgang
  • Ernæringsindsats
  • ADL-træning (træning i dagligdagens aktiviteter)
  • Hjælpemidler og/eller tilpasning af omgivelser
  • Indsatser rettet mod ensomhed

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet