Over 16 mio. kr. til indsats over for infektioner og antibiotikaforbrug

15-03-2016

Alt for mange patienter får en infektion, mens de er indlagt, og sygehusinfektionerne er med til at øge antibiotikaforbruget. Det kan føre til, at bakterierne udvikler resistens og bliver endnu sværere at behandle. Sundheds- og Ældreministeriet slår nu to puljer op for at ændre udviklingen.

Patienter på landets sygehuse risikerer at få en infektion, mens de er indlagt for noget andet. Det anslås, at op mod 60.000 patienter årligt får en infektion på sygehuset.

Udfordringen er, at en række af infektionerne sker med bakterier, som er resistente over for antibiotika og dermed endnu sværere at behandle.
De mange sygehusinfektioner er med til at øge antibiotikaforbruget, hvilket udvikler, fremmer og holder resistente bakterier i live.

Opgaven med at få bugt med sygehuserhvervede infektioner og begrænse forbruget af antibiotika ligger i regionerne, da de har ansvaret for sygehusdriften.

To puljer med over 16 mio. kr., som Sundheds- og Ældreministeriet nu slår op, skal imidlertid støtte nye initiativer og hjælpe med at indsamle viden.

Pulje til forebyggelse i regionerne

Den første pulje er til forebyggelse af de sygehuserhvervede infektioner. I finansloven 2014 blev der afsat 17 mio. kr. i en pulje til dette formål, men kun ca. 7,8 mio. kr. blev udmøntet. Derfor bliver puljen nu genopslået.

Puljen kan søges af regionerne med henblik på at styrke indsatsen for at forebygge sygehuserhvervede infektioner og dermed prøve at nedbringe antallet af patienter, som smittes med infektioner under indlæggelsen.

Målet med puljen er også at sikre en mere hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika på sygehusene.

Pulje til bl.a. antibiotikaforbrug i både regioner og kommuner

Der slås samtidig en pulje op, som ligeledes er målrettet antibiotikaforbruget og resistens samt forebyggelse af infektioner, og kan søges af både regioner og kommuner.

Midlerne kan også anvendes til at undersøge brugen af de nuværende retningslinjer for hygiejne, hvilken del af retningslinjerne der er mest effektive, og hvordan indsatser på området kan forbedres.

Partierne bag finanslovsaftalen 2016 har afsat 7,5 mio. kr. til denne særlige pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren.

Læs nærmere om kriterierne for de to puljer HER, hvor du også kan finde ansøgningsskemaer.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet