Sophie Løhde: Patienter skal have ret til hurtig udredning og behandling

15-03-2016

For mange patienter får ikke en diagnose inden for fristen på 30 dage, når de bliver henvist til et sygehus, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, som derfor vil styrke patienternes rettigheder. I dag 1. behandler Folketinget et lovforslag om en reel ret til at vælge ventetid fra.

Patienter, der bliver henvist til undersøgelser på sygehusene, skal hurtigt til, så de kan få svar på, hvad de fejler, og komme i behandling for deres sygdom.

Det mener regeringen, som vil styrke patienternes rettigheder til hurtig udredning og behandling i sygehusvæsenet.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde går derfor i Folketingssalen i dag for at 1. behandle et lovforslag, der giver patienter, uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom, ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at udrede dem inden for 30 dage, og det ellers er fagligt muligt.

Lovforslaget giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling ved en ventetid på over en måned i både somatikken og psykiatrien.

Regeringen ønsker dermed at forbedre den nuværende udredningsret, der blev indført under den tidligere regering, som kun giver patienterne ret til at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis tidsfristen ikke overholdes. Sophie Løhde udtaler:

Som udredningsretten er skruet sammen i dag, er det en tom patientrettighed, som ikke fungerer godt nok. Regionerne har ikke i tilstrækkelig omfang sikret patienterne den hurtige udredning, de har krav på, for der er alt for mange, der ikke får en diagnose inden for fristen på 30 dage, hvis det ellers er fagligt muligt. Der er også for store forskelle på tværs af regionerne. Det kan vi ikke byde patienterne, så nu giver vi dem reel ret til hurtig udredning, hvis de offentlige sygehuse ikke har kapacitet til at hjælpe dem.

Sundhedsvæsenet skal indrettes efter patienterne

I 4. kvartal af 2015 gennemførte sygehusene cirka 122.000 udredningsforløb. Af dem fik kun 65 procent af patienterne at vide, hvad de fejler inden for 30 dage.

I sygehuspsykiatrien blev ca. 69 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredt inden for fristen, mens 79 pct. af de voksne patienter i psykiatrien fik en diagnose til tiden. Sundhedsministeren siger:

For mig at se viser tallene, at der er en del patienter, som vil få gavn af den nye rettighed. Regeringen ønsker et stærkt offentligt sundhedsvæsen, men vi skal også huske at styrke patienternes rettigheder. Så nu indretter vi sundhedsvæsenet efter patienterne – ikke omvendt – og giver dem ret til hurtigt at få at vide, hvad de fejler, og ikke bare retten til at skrive en klage.

Aftalepartierne bag Finansloven 2016 har afsat 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til større kapacitet i regionerne.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. oktober 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet