90 mio. kr. til hurtigere genoptræning i kommunerne

06-11-2016

Patienter, der udskrives fra sygehusene, skal hurtigere få tilbud om genoptræning. Kommunerne får nu 90 mio. kr. til at nedbringe ventetiden.

For mange patienter må vente for længe, før de kan komme i genoptræning efter et sygehusophold.

Satspuljepartierne har derfor afsat 90 mio. kr., som kommunerne eksempelvis kan bruge til at ansætte blandt andre fysio- og ergoterapeuter, købe ekstra træningsredskaber eller udvikle sundhedsmedarbejdernes genoptræningskompetencer inden for specifikke sygdomsområder.

Initiativerne skal føre til, at patienter, der f.eks. er blevet opereret og har brug for genoptræning, når de bliver udskrevet fra sygehuset, hurtigere får tilbud om genoptræning. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Patienter, der har brug for genoptræning efter en sygehusindlæggelse, skal hurtigt i genoptræning, så de kan få professionel hjælp til at få deres færdigheder tilbage. Og selvom vi de senere år har set, at ventetiderne er blevet kortere i flere kommuner, så er der desværre fortsat borgere, som venter for længe på at få et genoptræningstilbud. Det kan betyde, at de har vanskeligt ved at klare daglige gøremål på egen hånd og har svært ved at vende tilbage til det liv, de havde før deres sygdom.

Og fortsætter:

Særligt ældre er i risiko for ikke at få deres tabte funktionsevne tilbage, hvis ikke de kommer hurtigt i gang med genoptræningen. De har ikke den samme fysik som folk, der er yngre, og deres muligheder for at genvinde førligheden forringes, for hver dag der går, hvor de ikke bevæger sig. Derfor er det vigtigt, at kommunerne hurtigt giver dem et relevant genoptræningstilbud, og nu får de en hjælpende hånd til at styrke deres indsatser på genoptræningsområdet, så borgerne hurtigere kan gå i gang med deres genoptræning.

Mange af kommunerne har valgt at bruge deres andel af puljemidlerne til at opnormere med eksempelvis flere fysio- og ergoterapeuttimer, så borgerne hurtigere kan komme i genoptræning, efter de er blevet udskrevet og har fået en genoptræningsplan fra sygehuset. Det gælder eksempelvis Københavns Kommune, der bl.a. vil tilføre området flere personaleressourcer, så ventetiden på genoptræning kan reduceres fra de nuværende 15 til 10 hverdage.

En mindre del af pengene – 1 mio. kr. – skal bruges til at forbedre opgørelserne over ventetiderne på genoptræningsområdet, så udviklingen fremover kan følges tættere.

Pengene fra puljen udmøntes til kommunerne på baggrund af en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Fakta om genoptræning i kommunerne

Ifølge sundhedsloven er kommunerne forpligtede til at tilbyde borgere genoptræning efter endt sygehusophold, hvis det vurderes, at de på udskrivningstidspunktet har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Sygehuset skal i relation hertil udlevere en genoptræningsplan til patienten senest på udskrivningstidspunktet, og planen skal samtidig sendes til bopælskommunen og til den alment praktiserende læge efter aftale med patienten.

I 2015 var ventetiden til genoptræning i kommunerne 14 dage på landsplan. Ventetiden på tværs af kommunerne varierer fra 4 til 37 dage.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet