Kommunernes skatteændringer går i nul - minister tilfreds

15-10-2016

Skatten vil falde i 22 kommuner og stige i 4 kommuner til næste år. Samlet set går skattebevægelserne stort set i nul. Det viser kommunernes budgetindberetninger for 2017. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann kvitterer for resultatet.

De kommunale skatteprocenter for næste år ligger nu fast. I mange kommuner betyder det en lavere skat næste år. Det vil især virksomhederne nyde godt af, for det er først og fremmest den kommunale afgift på erhvervsejendomme (dækningsafgiften), der bliver sat ned med samlet 85 millioner kroner. Promillen på grundskyld sættes samlet ned for 35 millioner kroner, mens indkomstskatten stiger med 119 millioner kroner.

Samlet set for alle kommuner svarer det til en mindre skattenedsættelse på cirka 1 million kroner. I alt budgetterer kommunerne med at opkræve cirka 266 milliarder kroner i skat i 2017. Det viser kommunernes indberetninger af skatteoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Igen i år er det mere end hver fjerde kommune, der skruer på skatteprocenterne. Jeg glæder mig over, at kommunerne samlet set lykkes med at holde skatten i ro, samtidig med at der lokalt har været mulighed for at tilpasse skatten. Det er en vigtig del af det lokale demokrati.

- Karen Ellemann

Et mindre antal kommuner havde på forhånd fået mulighed for at sætte skatten op inden for en samlet ramme på 200 millioner kroner. Samtidig kan en række kommuner få tilskud til at sætte skatten ned. Formålet er at understøtte lokale skattejusteringer ved at tilskynde kommuner til at sætte skatten ned, så der er plads til, at andre kommuner kan hæve skatten, hvis der er behov for det.

I den kommende tid skal kommunerne indberette budgetoplysninger om service- og anlægsudgifter for 2017. Social- og Indenrigsministeriet forventer at kunne offentliggøre de foreløbige budgettal i efteråret. Danmarks Statistik offentliggør de endelige budgettal i januar 2017.

 

Fakta

  • Kommuner opkræver personskatter, ejendomsskatter og afgift for erhvervsejendomme (dækningsafgift).
  • Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne holde den samlede kommunale skat i ro i 2017. Hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
  • Inden for en ramme på 200 millioner kroner har kommunerne mulighed for - efter ansøgning - at forhøje skatten. Fire kommuner har fået tilladelse til at hæve skatten i 2017.
  • Der er afsat en tilskudspulje for de kommuner, der nedsætter skatten i 2017. Ved en skattenedsættelse kan den enkelte kommune således få dækket op til 75 procent af det tab, som skattenedsættelsen medfører i 2017 og op til 50 procent i 2018 og 2019 samt op til 25 procent i 2020.
  • De indberettede oplysninger er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet vil foreligge i december.

Se kommuneskatterne for 2017 

Se ændringerne i de kommunale skattesatser 2016-2017

 

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Maja Frydkjær Frandsen, mff@sim.dk, 41 85 14 52


Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)