Mere specialiseret hjælp til patienter med sclerose

24-10-2016

Regeringen vil afsætte 32 mio. kr. til en bedre og mere sammenhængende indsats over for danskere med sclerose. Det vil gøre en stor forskel for patienterne, mener sundhedsminister Sophie Løhde.

Over 14.000 danskere er ramt af den alvorlige og kroniske sygdom sclerose, og antallet har været stigende de senere år.
Regeringen ønsker derfor at gøre mere for de mennesker, der rammes af sclerose.

Som oplæg til dette års satspuljeforhandlinger vil regeringen gerne styrke rehabiliteringsindsatsen for mennesker med sclerose med 32 mio. kr.
Det skal ske ved at øge aktiviteten på de to særlige sclerosehospitaler i Ry og Haslev, som tilbyder specialiseret rehabilitering, med et ekstra årligt tilskud på 6 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Derudover foreslår regeringen, at der afsættes 8 mio. kr. til at lave et pilotprojekt mellem sclerosehospitalerne og udvalgte kommuner. Projektet skal give større viden om, hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre, så patienten oplever en større sammenhæng mellem kommunens indsats og hospitalets behandling. Sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Sclerose har store menneskelige omkostninger, og der er behov for, at vi styrker indsatsen. Og med de ekstra penge kan sclerosehospitalerne give endnu flere mennesker med sclerose en bedre og mere sammenhængende rehabilitering. Jeg har selv besøgt sclerosehospitalet i Haslev og set, hvordan den højt kvalificerede behandling gør en stor forskel for den enkelte patient. Derfor foreslår vi i regeringen, at vi løfter området via satspuljen.

En ny statusrapport fra Sundhedsstyrelsen om indsatsen for sclerosepatienter i sundhedsvæsenet viser bl.a. en stigning i antallet af sclerosepatienter og en stigende aktivitet, herunder på Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev.

Den specialiserede rehabilitering kan bl.a. bestå i fysisk træning, undervisning i koncentration og struktur i hverdagen, Mindfulness, arbejde med at undgå træthed og fokus på vandladningsproblemer. 

Læs 'Rapport om indsatser for patienter med multipel sklerose'

Fakta om sclerose og rehabiliteringsindsatsen:

  • De seneste fem år har ca. 700 danskere gennemsnitligt fået stillet diagnosen multipel sclerose, og to ud af tre er kvinder.
  • Multipel sclerose er en fremadskridende lidelse, der kan ramme forskellige steder i centralnervesystemet. Personer med multipel sclerose kan have meget forskellige forløb, men alle får i løbet af deres sygdomsforløb tiltagende funktionsevnenedsættelser.
  • Der er ingen helbredende behandling af sclerose. Rehabiliterende indsatser er derfor centrale for at forbedre eller fastholde funktionsevnen sammen med lægemidler, der kan dæmpe sygdommen og dens følgevirkninger.
  • Den primære indsats for behandling og rehabilitering af sclerosepatienter foregår i regioner og kommuner.
  • De to sclerosehospitaler i Ry i Jylland og Haslev på Sjælland tilbyder specialiseret rehabilitering. De er private selvejende institutioner med driftsoverenskomst med det offentlige.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet