Nyt center skal tackle kompliceret sorg

31-10-2016

Sorgen efter tabet af et familiemedlem eller en nær ven kan belaste et menneske voldsomt og i lang tid. Nu skal et nyt center styrke sundhedsvæsnets viden om den såkaldte komplicerede sorg. Vi skal kunne hjælpe de sørgende tidligere og bedre, mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

At miste en livslang ven, en ægtefælle eller et barn efter eksempelvis et kræftforløb eller et pludseligt uventet dødsfald, kan være en stor belastning for enhver.

De fleste mennesker, der gennemlever en sorg, klarer sig dog uden at få professionel hjælp fra f.eks. en psykolog.

Men undersøgelser viser, at ca. 10 procent af de sørgende oplever en langvarig reaktion, som ikke forsvinder, og som belaster deres liv både fysisk og psykisk. Det kaldes kompliceret sorg.

Og hvordan sundhedsvæsnet bedre kan hjælpe med at tackle kompliceret sorg, skal et nyt center nu skaffe mere viden om.

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev satspuljepartierne enige om at afsætte 8 mio. kr. til oprettelse af Center for kompliceret sorg.

Foreningen Børn, Unge & Sorg er nu udpeget af Sundhedsstyrelsen til at etablere og drive centret, der skal styrke forskning og viden om de rigtige metoder og kompetencer hos læger, psykologer og sygeplejersker, så de kan give tidlig og kvalificeret hjælp til mennesker med kompliceret sorg. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Alle der har oplevet en tung sorg ved, hvor hårdt det kan være, og hvor svært livet kan føles. Og alle, ikke mindst de ansatte i sundhedsvæsnet, ønsker at gøre det rigtige for et sørgende menneske. Center for kompliceret sorg skal gøre os klogere på, hvordan man opdager og behandler denne sorg, så de sundhedsprofessionelle både kan forebygge fysiske og psykiske mén og yde den bedst mulige hjælp lige der, hvor livet gør aller mest ondt.

Fakta:

  • Med satspuljeaftalen for 2016-2019 afsatte satspuljepartierne 8 mio. kr. til oprettelse af Center for kompliceret sorg. Pengene udmøntes over de næste tre år.
  • Sundhedsstyrelsen har valgt at forankre Center for kompliceret sorg ved Børn, Unge & Sorgs Rådgivnings- og Forskningscenter som et såkaldt murstensløst center.
  • Man taler om kompliceret sorg, hvis man seks måneder efter et tab fortsat oplever en megen intens sorg og nedsat funktionsevne.
  • Det nye center vil fokusere på tre overordnede områder:

    o Udarbejdelse af kliniske retningslinjer for identificering og behandling af kompliceret sorg.
    o Opbygning af kompetencer hos alment praktiserende læger, psykologer og sygeplejersker.
    o Formidling af viden for at skabe et ensartet fagligt niveau i sundhedsvæsenet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet