Sundhedsminister vil styrke indsatsen på diabetesområdet

18-10-2016

Indsatsen over for det voksende antal danskere med diabetes skal styrkes. Sundhedsministeren foreslår derfor, at der udarbejdes en ny national handlingsplan på diabetesområdet.

Diabetes er en af de store folkesygdomme, som stadig flere danskere desværre rammes af. I dag har mere end 250.000 fået konstateret diabetes, og 150.000 danskere skønnes at have diabetes uden at vide det. De kommende år forventes antallet at stige markant, og undersøgelser peger på, at helt op mod 600.000 danskere kan være syge i 2025.

Selvom diabetes er en alvorlig sygdom, som potentielt kan være livstruende og bl.a. kan føre til blindhed, nyresvigt og amputationer, sætter en diabetesdiagnose i Danmark i dag ikke nødvendigvis en stopper for et godt og aktivt liv.    
 
Diabetesbehandlingen herhjemme er nemlig effektiv, og langt de fleste kan leve et godt og langt liv med deres sygdom, hvis de hurtigt kommer i den rette behandling og ændrer livsstil. Netop rettidighed og fokus på høj kvalitet i behandlingen, er baggrunden for, at der er brug for at styrke indsatsen på diabetesområdet, mener sundhedsminister Sophie Løhde:

Det går generelt godt på diabetesområdet i Danmark. Danskere med diabetes er i trygge hænder i vores sundhedsvæsen, som har gode behandlingstilbud, men der er fortsat udfordringer.

Siger ministeren og fortsætter:

Vi skal f.eks. være bedre til at forebygge, at danskerne får diabetes, og vi skal også blive bedre til at opspore de borgere, der allerede har diabetes. Vi ved nemlig, at der er rigtig mange, som er syge uden at vide det. Og det er også vigtigt, at vi fortsat har fokus på behandlingen, så vi bl.a. sikrer, at den overalt i landet har den høje kvalitet, som patienterne fortjener.

Ny handlingsplan skal sætte mål og retning

For at styrke diabetesområdet foreslår sundhedsministeren, at der bliver udarbejdet en ny national diabeteshandlingsplan. Der er nemlig sket meget, siden den seneste handlingsplan blev fremlagt tilbage i 2003. Sophie Løhde siger:

Den seneste diabeteshandlingsplan er mere end 10 år gammel. Der er derfor behov for, at vi får opdateret den nuværende indsats, så vi sikrer, at de mange mennesker med diabetes får gavn af de fremskridt, som der løbende gøres på området. Samtidig står vi i den heldige situation, at der i disse år sker en massiv oprustning på diabetesområdet.

Siger Sophie Løhde med henvisning til, at Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden i sommeren 2016 indgik aftale om etablering af et nyt diabetescenter med økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden.
   
De øvrige regioner er ligeledes i dialog med Novo Nordisk Fonden om lignende centre. Omdrejningspunkt er, at behandling og klinisk forskning inden for diabetes i Danmark skal kunne måle sig med de bedste diabetescentre i verden. sundhedsminister Sophie Løhde siger:

For mig at se er hovedudfordringen her og nu på diabetesområdet ikke, at der mangler ressourcer eller visioner, men derimod, at der mangler en fælles national ramme, som skaber mål og retning for de mange indsatser, som allerede finder sted eller er på vej. Den nye diabeteshandlingsplan skal derfor bl.a. være med til at sikre, at der sker en større grad af koordinering på tværs af sundhedsvæsnet.

Livet med diabetes kræver en stor indsats af den enkelte, fordi en sund livsstil ofte er den vigtigste komponent i behandlingen. Derfor mener ministeren, at en kommende handleplan også skal fokusere på støtte og egenomsorg med fokus på det enkelte menneske:

Med diabetes følger en livsledsager, som ikke er selvvalgt og som dagligt kræver opmærksomhed, nærvær og pleje. Vi skal ikke lade patienterne stå alene med det ansvar. Vi skal støtte hver enkelt patient i at leve et godt liv med diabetes.

Ministeren vil nu søge satspuljepartiernes opbakning til, at der sættes midler af til den nye nationale diabeteshandlingsplan.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet