Fem kommuner har søgt om tilladelse til at forhøje skatten

06-09-2016

Fem kommuner har søgt om tilladelse til skatteforhøjelser på i alt cirka 281 millioner kroner. Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal kunne forhøje skatten inden for en ramme på 200 millioner kroner, hvis andre sætter den tilsvarende ned.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indebærer, at kommunernes skatter samlet set skal holdes i ro i 2017. Men der er fleksibilitet til, at nogle kan sætte skatten op inden for en ramme på 200 millioner kroner, hvis andre sætter den ned. Hvis kommunerne samlet set forhøjer skatterne, udløser det en økonomisk sanktion over for den enkelte kommune og kollektivt for kommunerne. 

Fem kommuner har inden for fristen den 2. september 2016 indsendt ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet for på forhånd at opnå en fritagelse for en eventuel individuel økonomisk sanktion. Der er søgt om skatteforhøjelser for samlet cirka 281 millioner kroner, og derfor vil alle ansøgninger ikke kunne imødekommes fuldt ud. Social- og Indenrigsministeriet behandler nu ansøgningerne, så kommunerne kan få et svar senest den 16. september.

Der er også afsat en pulje til tilskud til skattenedsættelser for at motivere til, at der samtidig er kommuner, der sætter skatten ned. Den fordeles af Social- og Indenrigsministeriet, når kommunerne har vedtaget deres budgetter.

Kommunerne skal vedtage deres budgetter for 2017 senest den 15. oktober. Herefter vil ministeriet gøre op, om kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for kommunale skatter for 2017.


Følgende kommuner har søgt om andel af rammen for skatteforhøjelser for 2017:

undefined

Kommunerne har mulighed for at regulere følgende skatter: Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat, grundskyldspromillen og promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme. Kommunerne har ikke i alle tilfælde i ansøgningerne angivet, hvilken skat de påtænker at regulere. Derfor vil kommunernes tildelte andel af rammen blive meddelt opgjort som beløb.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk, 2523 9266