Medicintilskud skal ses efter i sømmene

09-09-2016

Systemet, der regulerer om en borger kan få tilskud til at købe et lægemiddel, skal nu gennemgå et serviceeftersyn for at sikre, at systemet er både tidssvarende og fremtidssikret. Sundhedsminister Sophie Løhde ønsker med serviceeftersynet bl.a. at få størst mulig gennemsigtighed og smidighed i systemet.

Regeringen har besluttet at give det nuværende medicintilskudssystem et serviceeftersyn. Medicintilskudssystemet, som regulerer, om en borger kan få offentligt tilskud til at købe et lægemiddel, har nemlig fungeret i mange år, og det er derfor nødvendigt at se på, om der er brug for justeringer.

Serviceeftersynet skal således sikre, at systemet også fungerer optimalt i fremtiden og tilgodeser både borgerne, lægemiddelvirksomhederne og samfundsøkonomien. Sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Vi har et system i dag, som overordnet set fungerer godt, og vi vil derfor ikke ændre ved de grundlæggende principper. Men det har efterhånden mange år på bagen og trænger nok til at blive støvet af. Vi skal bl.a. sikre os, at det både er gennemsigtigt og fremtidssikret, og at det også kan håndtere de nye og meget dyre lægemidler, der bliver lanceret i disse år.

Formålet er bl.a. at sikre, at systemet er smidigt og gennemsigtigt, herunder fx at der er størst mulig åbenhed om processen for lægemiddelvirksomheders ansøgninger om tilskud og de sundhedsøkonomiske analyser, som lægemiddelvirksomheder kan udarbejde ifm. tilskudsansøgninger.

Desuden skal eftersynet være med til at sørge for, at systemet er up-to-date med udviklingen på lægemiddelområdet bl.a. sådan, at systemet kan håndtere introduktionen af nye, dyre lægemidler på en hensigtsmæssig måde. Sophie Løhde siger:

Systemet er sat i verden for at sikre, at borgerne ud fra nogle klare og rimelige regler kan få tilskud til den medicin, de har brug for. Og det er selvfølgelig helt afgørende, at de regler er lige for alle, og at alle borgere – uanset hvor i landet de bor – har lige adgang til tilskud. Derfor vil vi med serviceeftersynet også undersøge, om der er geografisk lighed i den måde, borgerne får tildelt tilskud.

Serviceeftersynet omfatter således en undersøgelse af geografisk ulighed i enkelttilskudsordningen og andre tilskudstyper, hvor hensigten er at få overblik over og justere evt. geografiske skævheder i systemet.

Serviceeftersynet bliver foretaget af en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet og forventes afsluttet ved årsskiftet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet