Sundheds- og Ældreministeriet ændrer organisation

07-09-2016

1. december i år ændrer departementet i Sundheds- og Ældreministeriet organisation.

Medarbejderne i Sundheds- og Ældreministeriet skal snart vænne sig til en ny organisation.
  
Departementets direktion har nemlig sammen med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besluttet at ryste posen en smule og ændre den nuværende organisation.

I regeringen er vi meget optaget af at styrke kernevelfærden, og derfor prioriterer vi bl.a. også sundheds- og ældreområdet højt. Vi valgte af samme grund for første gang i Danmarkshistorien at etablere et Sundheds- og Ældreministerium. På den måde ønskede vi at forankre indsatsen et og samme sted, og det tør jeg godt at sige har været en ubetinget succes.

Siger Sophie Løhde og peger på, at regeringen eksempelvis har fremlagt en national handlingsplan for den ældre medicinske patient og også er på vej med en demenshandlingsplan.
 
I dag består departementet af to afdelinger; den ene under ledelse af afdelingschef Annemarie Lauritsen beskæftiger sig primært sig med sygehuspolitik og sundhedsøkonomi, mens den anden, som Dorthe Søndergaard er afdelingschef for, hovedsagligt arbejder med primær sundhed, ældrepolitik, jura, psykiatri og lægemiddelpolitik.
 
Men når kalenderen viser 1. december, vil der være tre afdelinger og en ny afdelingschef. Og organisationsændringen er ifølge departementschef Per Okkels et helt nødvendigt og naturligt skridt:    

Sundhedsvæsnet udvikler sig hele tiden, og som departement skal vi – i det omfang, det giver mening – afspejle den udvikling.

Og fortsætter: 

Her i huset arbejder vi på tværs af de to afdelinger ihærdigt på at styrke samarbejdet mellem sygehusene, almen praksis og sundhedsindsatserne ude i kommunerne. Samarbejdet fungerer i dag glimrende. Men jeg tror på, at vi kan få sat endnu mere retning på arbejdet ved at lave om på vores organisation, og bl.a. derfor etablerer vi en ny afdeling, som skal bruge kræfter på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Den nye afdeling vil – udover at skulle arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – skulle beskæftige sig med ældreområdet.
 
Ved regeringsdannelsen i sommeren 2015 blev ældreområdet flyttet fra det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der samtidig blev omdøbt til Sundheds- og Ældreministeriet. Området har indtil nu været en del af Dorthe Søndergaards afdeling, men med den forestående organisationsændring bliver ældreområdet flyttet til den nye afdeling i departementet. Departementschef Per Okkels siger:

Vi er rigtig glade for, at vi har fået ældreområdet under os. Det giver god mening at have både sundhed og ældre under samme tag, og det er samtidig et utroligt spændende område, ikke mindst fordi der kommer flere ældre de kommende år. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det er et område, som kræver meget arbejde, og derfor opgraderer vi nu med en ekstra afdelingschef, der bl.a. får ansvar for udviklingen af ældreområdet.

Stillingen som ny afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriets departement er slået op den 6. september 2016.

Læs mere på 'job-i-staten.dk'
 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet