Tilbud til borgere med demens: Få muld under neglene

02-09-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøger både et plejecenter, et kolonihavetilbud til borgere i eget hjem og en hospitalsafdeling, når hun i dag tager til Fyn og Langeland for at hente inspiration til den kommende demenshandlingsplan.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er det seneste år flere gange draget ud i landet for at tale med fagpersoner, mennesker med demens og deres pårørende for at samle inspiration til den nationale demenshandlingsplan, regeringen vil præsentere i efteråret.

I dag genoptager ministeren efter en sommerferiepause sine demensbesøg, og denne gang går turen til Langeland, Middelfart og Svendborg, som ministeren ser frem til at besøge. Sophie Løhde siger:

Det er meget vigtigt for mig at komme ud at tale med nogle af de mennesker, som ved allerbedst, hvad det hele handler om – de demensramte, deres pårørende og de mange dygtige fagprofessionelle, som hjælper dem. Det er dem, der hver dag står med udfordringerne, og det er også dem, der ofte har mest viden om, hvad der virker. Derfor skal vi også lytte til dem og lade os inspirere af deres erfaringer i arbejdet med demenshandlingsplanen.

Ministerens demensbesøg begynder på Svendborg Sygehus, hvor Sophie Løhde bl.a. skal besøge sygehusets geriatriske afdeling. Her har der i mange år været et særligt fokus på patienter med demens i den daglige pleje og behandling, men nu er yderligere indsatser for at gøre afdelingen demensvenlig på tegnebrættet, for eksempel en anden fysisk indretning og udvikling af personalets kompetencer.

Fra Svendborg går turen over Tåsinge til Langeland, hvor den lille demensenhed Humble Plejecenter er vært for ministerens besøg. Ud over at hilse på personale, beboere og pårørende skal ministeren også høre om Langeland Kommunes status og visioner på demensområdet. En af visionerne er at omdanne et større plejecenter i Tullebølle til en mini-demenslandsby med bl.a. en kiosk, en frisør og en have, som beboerne kan gå tur i, uden at der er fare for, at de farer vild. 

Når ministeren igen lægger Humble bag sig, er det for at køre mod Kolonihaven Frihytten, som er et tilbud til demensramte borgere, der bor i eget hjem. I kolonihaven får borgerne to gange om ugen mulighed for at være med til f.eks. at dyrke kartofler og tomater og plante blomster. Samtidig kan de dyrke et socialt samvær, som kan være med til at forebygge ensomhed og depression, ligesom besøgene i haven kan være en aflastning for de pårørende.

Den nationale handlingsplan for demens forventes bl.a. at behandle temaer som tidlig opsporing og bedre udredning, støtte og rådgivning af pårørende til demente, fokus på demensegnede boliger og kompetenceudvikling af personale.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet