139 mio. kr. på vej til kompetenceløft blandt demensmedarbejdere

25-04-2017

Medarbejdere i kommuner og regioner skal have mere viden om demens og styrket deres faglige kompetencer for at kunne yde den bedst mulige pleje og behandling til mennesker, der er ramt af demens. Derfor opslås nu første portion af en pulje på 139 mio. kr. til et praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.

Demens er en alvorlig lidelse, der rammer flere og flere danskere. I dag har omkring 35.000 danskere over 65 år fået en demensdiagnose, men det anslås, at det samlede antal mennesker, der lever med demens, er mere end dobbelt så højt. Og antallet forventes at stige i de kommende år.

Alligevel mangler der viden om sygdommen – både i befolkningen, men også blandt de fagprofessionelle, som hver dag arbejder med at passe og pleje mennesker med demens.
 
Derfor er der behov for at give medarbejderne i kommuner og regioner et kompetenceløft, der kan ruste dem bedre til arbejdet med den voksende gruppe af borgere med demens.

Thyra Frank siger:

Vi har så mange dygtige medarbejdere i ældreplejen, som gerne vil give den bedst mulige pleje og behandling til de mennesker, de er ansat til at tage sig af. Flere af dem efterspørger mere viden og uddannelse i de faglige udfordringer, der særligt gør sig gældende for arbejdet med mennesker med en demenssygdom. Og det kan dette kompetenceløft hjælpe med til.

Den her pulje vil give et løft til de mange dedikerede medarbejdere ude i kommuner og regioner, til gavn for mennesker ramt af demens og deres pårørende.

Sundhedsstyrelsen åbner således i dag op for ansøgninger til første ansøgningsrunde til en pulje på i alt 139 mio. kr., hvoraf 91,5 mio. kr. udmøntes nu, til et praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.
 
Puljen stammer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen har afsat 470 mio. kr. til, og er dermed den første pulje fra den nationale demenshandlingsplanen, der bliver slået op.
 
Læs ’Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025’   

Målgruppen for kompetenceløftet er alle lige fra social- og sundhedsmedarbejderne, der kommer i borgernes eget hjem, læger og sygeplejersker, der tager imod borgerne på udredningsklinikkerne, til pædagoger og terapeuter, som står for de daglige aktiviteter på plejecentrene.
 
Det konkrete indhold i kompetenceløftet kan således også spænde bredt. Lige fra det mindre initiativ, hvor der søges om midler til at få en afgrænset gruppe medarbejdere på fx et konkret AMU-forløb, store tværfaglige eller tværsektorielle projekter med deltagelse af mange medarbejdere, inddragelse af konsulenter, og til flere typer af indsatser i et projektforløb, fx kombination af undervisning, organisationslæring og tilrettelæggelse af arbejdsgange mv.
 
Ansøgningspuljen er på i alt 139 mio. kr., som udmeldes over to gange, hvoraf 91,5 mio. kr. udmøntes i 2017, og resten udmøntes i andet halvår af 2018.
 
Puljen kan søges af kommuner, regioner, almen praksis m.fl., dvs. offentlige og private arbejdsgivere, og fristen er den 19. juni 2017.
 
Som del af puljeopslaget på de 91,5 mio. kr. har kommunerne også mulighed for at ansøge om at få besøg af demensrejseholdet.
 
Læs mere om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Læs 'Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025'


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet