Ældre på plejehjem får klippekort til ekstra hjælp, fornøjelser og ledsagelse

19-04-2017

97 kommuner har søgt og får nu penge fra puljen på 380 mio. kr. årligt til klippekort til beboere på plejecentre. Ældreminister Thyra Frank glæder sig over den ekstra halve times hjælp og støtte om ugen.

Beboere på landets plejehjem kan se frem til et nyt tilbud i deres hverdag, nemlig hvad de har lyst til at bruge deres såkaldte 'klippekort' til.

380 mio. kr. årligt for både 2017 og 2018, altså i alt 760 mio. kr., er netop blevet fordelt blandt 97 kommuner til ekstra hjælp til ældre på plejehjem.

Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får et 'klip' svarende til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

De ældre skal selv være med til at afgøre, hvad et klip skal gå til af aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Det kan være mindre ugentlige begivenheder eller ekstra personlig hjælp, og klippene kan også spares op og anvendes til eksempelvis ledsagelse til fælles udflugter, der tager lidt længere tid. Ældreminister Thyra Frank siger:

Nu bliver det spændende at se, hvad plejehjemsbeboerne vælger at bruge tiden fra klippekortet til. I en del tilfælde vil det være de pårørende eller den ældres livshistorie, der bliver afgørende for dette valg. Men det er helt sikkert, at denne ordning vil give den enkelte ældre endnu større medindflydelse på eget liv.

De 380 mio. kr. årligt til klippekortordningen blev afsat i finanslovsaftalen for 2017 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

97 af 98 kommuner valgte at søge puljen, og pengene er fordelt mellem ansøgerkommunerne efter befolkningstallet.

Alle kommuner, der har søgt, har beskrevet, hvordan de vil sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om, og kan benytte, klippekortsordningen.

Midlerne fordeles som en pulje i 2017 og 2018, hvorefter de fra 2019 vil blive fordelt til kommunerne via bloktilskuddet.

Læs om fordelingen af penge blandt ansøgerkommuner til puljen til klippekort til beboere på plejecentre 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet