Kommuner skal finde de skrøbelige ældre

19-04-2017

Sundhedsstyrelsen har udgivet en guide til kommunerne, så de bedre kan finde de ældre, der kunne have brug for et forebyggende hjemmebesøg. En meget vigtig indsats, mener ældreminister Thyra Frank

En præst, der lægger en pjece frem i kirken, så enker eller enkemænd kan læse om kommunens forebyggende hjemmebesøg for ældre over 65 år.

Eller kommunale medarbejdere, der deltager i en frivillig forenings bestyrelsesmøde for at fortælle om hjemmebesøgene, så foreningens medlemmer selv kan hjælpe med at opspore skrøbelige ældre, der kan have brug for et besøg.

Det er eksempler på metoder til at komme i kontakt med ældre mennesker, der bor i eget hjem, og som er i risiko for at blive syge eller at trives dårligt.

Eksemplerne stammer fra en guide til kommunerne, som Sundhedsstyrelsen netop har udgivet. Ældreminister Thyra Frank udtaler:

Mange ældre klarer sig fint i hverdagen. Men det er så vigtigt, at vi kommer i kontakt med dem, der har brug for ekstra støtte. Det kan være enkemænd, der ikke spiser nok, eller en kronisk syg ældre, der lige er gået på pension. De skal have muligheden for at få et besøg, så vi ved, om de har brug for hjælp.

Nye risikobaserede besøg

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen udarbejde guiden, fordi servicelovens regler om forebyggende hjemmebesøg er blevet ændret.

Fra 1. januar 2016 har kommunerne skullet tilbyde ældre i alderen 65-79 år behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg, hvis det vurderes, at den ældre er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tidligere var tilbuddet om et årligt forebyggende hjemmebesøg kun baseret på alder, så risikobaseringen for de 65-79 årige ældre er ny for kommunerne.

Derfor anviser guiden forskellige risikosituationer, et ældre menneske kan befinde sig i, og en række muligheder for at identificere og opspore de ældre, der kan have gavn af et besøg fra kommunens forebyggende medarbejdere.

Eksempler fra en række kommuner viser, hvordan man kan samarbejde med frivillige foreninger, ældreråd, apoteker, læger eller naboer, der kan opfordre den ældre til at få et forebyggende hjemmebesøg. Ældreminister Thyra Frank siger:

Vi kender den positive effekt af de forebyggende hjemmebesøg, så jeg håber, at kommunerne vil lade sig inspirere af de mange muligheder for at række ud til de ældre og lægge sig i selen for at nå alle dem, der har et behov.

Læs 'Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne' på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet