Sundhedsminister udpeger direktør for Nationalt Genom Center

27-04-2017

Der er nu sat navn på, hvem der skal stå i spidsen for Danmarks Nationale Genom Center. Det bliver den 54-årige Gert Sørensen, der har flere års erfaring fra sundhedsvæsnet, hvor han bl.a. har været sygehusdirektør.

Med en ny national strategi for personlig medicin har regeringen og Danske Regioner lagt sporerne til at udnytte de store potentialer, der er ved at bruge nye teknologier i bl.a. diagnosticeringen og behandlingen af sygdomme.
 
Et af strategiens helt centrale initiativer er oprettelsen af et nyt Nationalt Genom Center. Det skal være krumtappen i arbejdet med at implementere strategien, herunder eksempelvis etablere en fælles infrastruktur, og understøtte samarbejdet på tværs af de stærke sundhedsfaglige miljøer og forskningsverden i Danmark.
 
Og i dag kunne fungerende sundhedsminister Karen Ellemann melde ud, hvem der skal lede det nye center.

Karen Ellemann siger:   

Med Gert Sørensen i direktørstolen får vi en person med et rigtig godt kendskab til både sundhedsvæsnet og sundhedsforskning. Han har en stærk ledelsesmæssig og strategisk baggrund, og han vil kunne skabe fremdrift for centrets arbejde og understøtte samarbejdet mellem alle de dygtige aktører rundt om i landet. Nu bliver der for alvor sat fart i etableringen af Danmarks Nationale Genom Center, og det er vigtigt for patienterne.

Den nyudnævnte direktør, der er 54 år og uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet, glæder sig ved udsigten til at kunne begynde i sit nye job og dermed være med til at gøre en positiv forskel for sundhedsvæsnet og patienterne: 

Gert Sørensen siger:   

Jeg ser frem til at begynde i jobbet som direktør for Nationalt Genom Center, for der er store perspektiver i at bruge ny teknologi, der kan være med til at løfte sundhedsvæsnet til gavn for patienterne.

Nationalt Genom Center forventes oprettet som en selvstændig organisering under Sundheds- og Ældreministeriet i løbet af 2017 og vil få base i hovedstadsområdet.
 
Centret vil have forankring i forskellige stærke miljøer i Danmark, herunder i Aarhusområdet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet