Hvad er rigtigt og forkert om patientens aftaleoversigt?

10-08-2017

Der cirkulerer i denne tid en række forkerte udlægninger af en ny bekendtgørelse om Nationalt Patientindeks (NPI) til brug for overblik over borgerens aftaler i sundhedsvæsnet.

Aftaleoversigten skal give et bedre overblik over aftaler i sundhedsvæsenet for patienter og for de sundhedspersoner, der har dem i aktuel behandling. Aftaleoversigten skal alene bruges som led i aktuel behandling, ikke forskning. Patienter vil samtidig få mulighed for at frabede sig, at aftaleoplysningerne bliver delt. Desuden vil patienterne få mulighed for, at kontrollere, hvem der har set deres oplysninger. I første omgang igangsættes et pilotprojekt for at afprøve den tekniske løsning og afklare gevinster for patienter, pårørende og sundhedspersoner.

I denne oversigt kan du læse alle de vigtigste fakta om NPI. 

Sundhedsdatastyrelsen vil løbende fortælle mere om fremdriften i projektet – og besvare yderligere spørgsmål, der måtte opstå.  

Læs mere på sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Rapport om programmet: