Økonomi- og indenrigsministeren drøfter fair og lige konkurrence med sine nordiske kolleger

16-08-2017

Regeringen har siden nytår arbejdet intensivt med at analysere mulighederne for at begrænse unfair offentlig erhvervsaktivitet. På Nordisk Kommuneministermøde i dag drøfter økonomi- og indenrigsministeren fair og lige konkurrence med sine nordiske kolleger. Et udspil med regeringens initiativer forventes offentliggjort i løbet af sensommeren.

Billede af Simon Emil Ammitzbøll-Bille

For den danske regering er det afgørende, at virksomhederne har de bedst mulige vilkår for at skabe vækst i samfundet. Det har virksomhederne ikke, hvis stat, kommuner og regioner underbyder dem med skattekroner i ryggen. Derfor er regeringen i færd med at dæmme op for, at det offentlige konkurrerer med private aktører på områder, der ikke er offentlige kerneopgaver.

Økonomi- og indenrigsministeren vil fremsætte et lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed. Det vil betyde mere præcise rammer for kommunal og regional erhvervsvirksomhed og prissætning – og dermed styrke den fair og lige konkurrence.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Det er uacceptabelt, når det offentlige agerer på det private marked til skade for dansk erhvervsliv.

Det vil regeringen sætte en stopper for. Vi kommer til at foreslå klarere regler, så offentlige aktører ikke gennemfører erhvervsaktiviteter, som bør udføres af private. Og hvis der undtagelsesvist er gode grunde til at give lov til en offentlig erhvervsaktivitet, så skal det foregå på lige konkurrencevilkår.

At grænserne mellem det private og offentlige er blevet mere flydende er en tendens, som også præger de andre nordiske lande. Jeg ser derfor meget frem til at drøfte med mine nordiske ministerkolleger, hvor de har placeret grænsen mellem det private og det offentlige. Det er altid inspirerende at få nye indfaldsvinkler, især når de kommer fra lande, vi ligner.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Regeringens udspil om fair og lige konkurrence udarbejdes af økonomi- og indenrigsministeren, ministeren for offentlig innovation og erhvervsministeren i fællesskab. Det vil efter offentliggørelsen i løbet af sensommeren blive forhandlet med Folketingets partier.

Arbejdet tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra erhvervslivet. Eksemplerne viser, at der er behov for klarere regler for, hvornår det offentlige må varetage erhvervsvirksomhed, mere præcise regler om prissætning og bedre mulighed for at klage over offentlig erhvervsvirksomhed.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16