Sundhedsminister besøger hampemarker på Møllerup Gods

21-08-2017

Regeringen har besluttet at tillade private aktører at dyrke cannabis herhjemme til medicinsk brug sideløbende med forsøgsordningen, der begynder ved årsskiftet.

Flere private aktører har meldt sig på banen, efter regeringen har besluttet at åbne op for at dyrke cannabis til medicinsk brug i forbindelse med den kommende forsøgsordning.

En af de interesserede producenter er Møllerup Gods ved Rønde i Østjylland, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøger i dag.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Det er glædeligt, at der allerede nu er interesserede, der gerne vil gå i gang med at dyrke dansk cannabis til medicinsk brug. Jeg håber, at mange flere private producenter vil få øje på mulighederne i denne nye afgrøde og gå i gang. I dag tager jeg en snak med en af dem for at høre om muligheder og produktionsvilkår.   

Møllerup Gods har i flere år været engageret i dyrkning af hamp og sælger en række produkter som fødevarer og hudpleje. Frøen fra hampeplanten indeholder ikke euforiserende stoffer.

Cannabisproduktion til medicinsk cannabis er en højt specialiseret proces, fordi produkterne skal være rene og standardiserede med samme mængde aktive stoffer i hver leverance.

Derfor skal de private producenter i første omgang i gang med at udvikle dyrkningsmetoder, der gør cannabisproduktet egnet til medicinsk brug.
Det vil kræve en tilladelse fra myndighederne at få lov til at dyrke cannabis i Danmark.

Den daværende Venstre-regering indgik i tilknytning til satspuljen 2017-2020 en delaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at igangsætte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe fra 1. januar 2018.

Aftalen betyder, at patienter med en række udvalgte sygdomme og symptomer, der tidligere har været i behandling med relevante, godkendte lægemidler, kan få ordineret medicinsk cannabis på den enkelte læges ansvar.

Læs: Forsøgsordning med medicinsk cannabis på vej

Siden har en række af satspuljepartierne ønsket at gå videre med en dyrkningsordning til medicinsk cannabis for at styrke markedet. Der er relativt få aktører på det internationale marked, der kan levere cannabis til den danske forsøgsordning.

Læs: Regeringen skaber mulighed for dyrkning af dansk cannabis til medicinsk brug

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet