Sundhedsminister ser på diabetesbehandling

17-08-2017

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøger i dag Steno Diabetes Center Copenhagen i Gentofte for at få inspiration til regeringens kommende diabeteshandlingsplan

Regeringen er på vej med en national diabeteshandlingsplan til 65 mio. kr., der skal styrke forebyggelse og tidlig opsporing, en mere differentieret behandling, bedre patientuddannelse og høj kvalitet i hele landet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil i den forbindelse besøge diabetesbehandlingssteder og rehabiliteringstilbud for at inddrage flest mulige erfaringer til at udforme indsatsen mod den kroniske sygdom.

I dag besøger ministeren derfor Steno Diabetes Center Copenhagen i Gentofte, som især behandler patienter med type 1-diabetes samt type 2-diabetespatienter, der har fået komplikationer af deres sygdom.

Ellen Trane Nørby siger:     

Meningen er at løfte indsatsen over for de mange mennesker, der rammes af diabetes. Jeg glæder mig til at høre mere om centerets samarbejde med Region Hovedstadens hospitaler, praktiserende læger og kommuner om sammenhængende forløb for regionens diabetespatienter. For vi skal sikre en endnu højere kvalitet i både behandling og omsorg over hele landet. 

Flere og flere rammes af diabetes   

Antallet af diabetestilfælde er fordoblet i de sidste 20 år, og derfor mente partierne bag den seneste satspuljeaftale, at det var nødvendigt at sikre det stigende antal diabetikere en god behandling i fremtiden og bedre mulighed for at håndtere deres sygdom.

65 mio. kr. er derfor fra 2017-2020 afsat til den nye nationale diabeteshandlingsplan.

Sundhedsministeren afholdt tidligere på året et rundbordsmøde med alle relevante aktører, og hun
vil forhandle diabeteshandlingsplanen på plads med partierne bag satspuljeforliget i efteråret 2017.

Sundhedsstyrelsen har allerede afleveret et fagligt oplæg til den nationale diabeteshandlingsplan, som bl.a. er baseret på workshops med relevante eksperter, og i samarbejde med Diabetesforeningen har der desuden været afholdt en workshop, hvor patienter og pårørende er blevet hørt.

Fakta om den nationale diabeteshandlingsplan:

• Ca. 250.000 danskere har i dag fået konstateret diabetes.
• Fordi patienter med diabetes levere længere end tidligere, forventes det samlede antal patienter med type 2-diabetes at stige i de kommende år.
• I satspuljeaftalen for 2017-2020 blev satspuljepartierne enige om at prioritere 65 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en national diabeteshandlingsplan, som har følgende tre indsatsområder:

o En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing
o En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt i den enkeltes behov
o En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre høj kvalitet i hele landet

• Af aftalen fremgår, at den nationale diabeteshandlingsplan skal ”udarbejdes i en inddragende proces med relevante aktører”.
• Steno Diabetes Center Copenhagen er det første af fem regionale diabetescentre, der etableres på baggrund af en donation fra Novo Nordisk Fonden.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet