Færre færdigbehandlede patienter på sygehusene efter takststigning

13-12-2017

Efter at taksterne for færdigbehandlede patienter blev sat op 1. januar 2017 er der nu færre patienter, der tilbringer unødig tid i en sygehusseng. Især kommunerne i hovedstadsregionen har forbedret sig og nu lever op til deres ansvar på linje med resten af landets kommuner, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

I årevis har mange patienter, der er færdige med deres behandling på sygehusene, alligevel ligget og ventet i dage- eller ugevis på at blive udskrevet.

Patienterne har ikke kunnet komme ud af sygehussengen, fordi en række kommuner ikke har sørget for at have de fornødne pleje- og behandlingstilbud klar til dem.´

Men nu er antallet af de såkaldte færdigbehandlingsdage i sundhedsvæsnet på vej nedad.

Fra 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 er antallet af færdigbehandlingsdage næsten halveret, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Det skyldes primært et stort fald i Region Hovedstaden, og det sker, efter at taksten for færdigbehandlede patienter blev hævet 1. januar 2017, så kommuner, der undlader at tage imod deres ældre færdigbehandlede borgere, skal betale mere.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi oplever overbelægning på sygehusene, og samtidig ligger der patienter i sengene, som er færdige med deres behandling og bare venter på at komme hjem. Det skaber uværdige situationer for mange, og det er spild af sundhedsvæsnets ressourcer. Derfor er jeg tilfreds med, at antallet af færdigbehandlingsdage er for nedadgående, især i Region Hovedstaden og særligt i 2017. Regeringens intention med at hæve taksterne er slået igennem, og kommunerne forsømmer i mindre grad deres borgere.

Regionale forskelle


Der er regionale forskelle i udviklingen i færdigbehandlingsdage, men den største reduktion sker altså i Region Hovedstaden, som fra et meget højt niveau nu ligger på linje med de andre regioner.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby ser faldet i færdigbehandlingsdage som et sundhedstegn for at forbedre det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Med takstændringen reducerer vi presset på de enkelte sygehusafdelinger ved økonomisk at komme efter de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar for at tage færdigbehandlede borgere hurtigt hjem. Nu kan vi gå videre og skabe endnu bedre sammenhæng i den behandling, som sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne tilbyder især de ældre og kronikere. Det sker i den kommende plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som vi i den nye finanslov afsætter op mod 850 mio. kr. ekstra til over de næste fire år.

Ændret medfinansiering


Samtidig med vedtagelsen af de nye takster for færdigbehandlingsdage vedtog Folketinget også at ændre kommunernes medfinansiering af regionernes sygehusudgifter.

Det betyder, at kommuner, der forebygger unødige indlæggelser blandt ældre og småbørn, får en økonomisk gevinst ved at fange borgernes lidelser som eksempelvis væskemangel og blærebetændelse i opløbet og holde godt øje med småbørns og ældres helbred og sundhed.

Fakta om takster for færdigbehandlede patienter:
  • En takst for kommunernes færdigbehandlede patienter blev indført i sundhedsvæsenet i 2007.
  • Taksten var før en lovændring, der blev vedtaget i december 2016, 1.976 kr. pr. dag pr. færdigbehandlet patient.
  • Fra 1. januar 2017 har kommunerne skulle betale 3.952 kr. de to første dage en patient, der er færdig med sin behandling, er indlagt - og 5.928 kr. de øvrige følgende indlæggelsesdage.
  • De højere færdigbehandlingstakster skal ses i sammenhæng med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient og akutpakken for at nedbringe overbelægning.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet