Ny finanslovsaftale: 1,1 mia. kr. til sundhedsområdet i 2018

08-12-2017

En lang række sundhedsområder tilgodeses med ekstra penge på næste års finanslov. Især det nære og sammenhængende sundhedsvæsen styrkes med et politisk udspil, der skal skabe større tryghed og tilfredshed for den enkelte patient.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har i dag indgået en aftale om finansloven for 2018-2021.

Med aftalen prioriteres sundhedsområdet med 2,0 mia. kr. i perioden fra 2018-2021.

Op mod 850 mio. kr. skal over de næste fire år gå til et større sundhedspolitisk udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det skal sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre og mennesker med kroniske sygdomme.

Det handler om, at mange patienter har større gavn af at blive behandlet tæt på, hvor de bor, eller i deres eget hjem. Især kronikere som i dag bliver indlagt til behandling på sygehus for f.eks. KOL og diabetes, skal i langt højere grad behandles i det nære sundhedsvæsen. Vi skal have skabt bedre sammenhæng i patientens forløb på tværs af sektorer og i sidste ende en større tryghed og tilfredshed for den enkelte patient, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Trygheden i sundhedsvæsenet skal også øges med en ny digital strategi på sundhedsområdet. 34 mio. kr. afsættes årligt fra 2018 til at sikre en bedre og mere sikker digital infrastruktur, der effektivt beskytter borgernes sundhedsdata mod misbrug og hacking.

Akutlægehelikopter og trygge rammer for familier

Derudover bliver der med finanslovsaftalen sat midler af til en række områder, som vil styrke det samlede sundhedsvæsen og give hurtig adgang til behandling af højeste kvalitet:

Bl.a. giver finanslovsaftalen patienter ret til frit at vælge at blive genoptrænet i privat regi, hvis det offentlige ikke kan tilbyde et genoptræningsforløb senest syv dage efter, de er blevet udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan.

En ny akuthelikopter får fra 1. januar 2019 base tæt på borgerne i det nordlige Danmark og vil dermed forkorte responstiden for dem, der er syge eller kommer akut til skade.

Aftalepartierne vil også skabe bedre og tryggere rammer for familier med børn med livstruende sygdom. Hele familien skal være i centrum for indsatsen, og der skal være flere hospicepladser for børn, tilgængelig hjælp døgnet rundt og flere palliative teams.

Desuden afsættes penge til forskning i immunterapi og alternativ behandling, et nationalt videnscenter for hovedpine og en styrket indsats mod antibiotikaresistens og HPV-virus.

Vi sætter ind på en lang række sundhedsområder, hvor borgerne har oplevet utryghed eller manglende lighed i sundhed, eller hvor vi ved, at bedre medicin og forskning kan gøre en forskel for rigtig mange mennesker. Det handler om at styrke vores sundhedsvæsen og give en nem og tryg indgang til sundhedsvæsenet, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Derudover rummer finanslovsaftalen en sundhedspulje på 100 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, der skal udmøntes i løbet af 2018.

Fakta om finanslovsaftalen 2018 på sundhedsområdet:

Med finanslovsaftalen prioriteres 2,0 mia. kr. i perioden fra 2018-2021 til sundhedsområdet.

Midlerne vil eksempelvis gå til at styrke følgende områder:

 • Sundhedspolitisk udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen: 638 mio. kr. fra 2018-2020 og 207 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. - se faktaark

 • Udvidelse af den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter med base i den nordlige del af Jylland: 45 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. - se faktaark

 • Trygge rammer for familier med børn med livstruende sygdom: 10 mio. kr. i 2018 og 22 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.- se faktaark

 • Styrket indsats mod antibiotikaresistens: 32 mio. kr. fra 2018-2020 og 16 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. - se faktaark

 • Ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet: 8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. - se faktaark

 • Videreførelse af partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen: 1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. - se faktaark

 • Frit valg for genoptræning: 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. - se faktaark

 • Data og digitalisering på sundheds- og ældreområdet: 34 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. - se faktaark

 • Bedre rammevilkår for immunterapi: 19,7 mio. kr. i 2018 og 24,3 mio. kr. fra 2019 og frem. - se faktaark

 • Styrket forskning i alternativ behandling: 5 mio. kr. i 2018. - se faktaark

 • Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine: 2 mio. kr. årligt i 2018-2021.Hertil kommer 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af faglige anbefalinger. - se faktaark

 • Fællesregionalt center for akut videotolkning: 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. årligt i 2019-2021. Hertil kommer 5 mio. kr. i 2018 til bedre udbredelse af videotolkning. - se faktaark

 • Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet: 100 mio. kr. årligt i 2018-2021. - se faktaark

Sammen med aftalen om den regionale økonomi fra i sommer på 500 mio. kr. og aftalen om satspuljen for 2018-2121 tilføres med finanslovsaftalen godt 1,1 mia. kr. til sundhedsområdet i 2018. Samlet set tilføres sundhedsområdet i alt 4,5 mia. kr. i perioden 2018-2021.

Læs mere på regeringens hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet