Sundhedsminister vil undersøge tilbud til patienter med lavt stofskifte

05-12-2017

Et eftersyn af tilbuddene til stofskiftepatienter skal klarlægge, om der er brug for en styrket indsats, mener Ellen Trane Nørby.

En række stofskiftepatienter og deres patientforeninger er ikke tilfredse med den behandling, som de modtager i sundhedsvæsenet.

Mange patienter med lavt stofskifte oplever, at lægerne er tilbageholdende med at udskrive lægemidler indeholdende stofskiftehormonet thyroid på grund af manglende viden om eventuelle bivirkninger på længere sigt.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby sætter nu et eftersyn af tilbuddene til denne patientgruppe i gang for at få belyst problemer og behandlingsmuligheder på området.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:


Henvendelser fra patienter, som ikke føler sig godt nok behandlet i vores fælles sundhedsvæsen, skal tages alvorligt. En række stofskiftepatienter har gjort mig opmærksom på, at de ikke får den medicin, de har behov for, på grund af manglende viden. Derfor har jeg sat et eftersyn af de nuværende tilbud til stofskiftepatienter i gang, så vi kan få undersøgt, om der skal sættes anderledes ind på det her område.


Eftersynet vil bestå i en indsamling af aktuel viden om forskellige behandlinger af lavt stofskifte fra ind- og udland i dialog med patientforeninger og eksterne eksperter på området.

En række patientforeninger vil også blive inviteret til møde i Sundheds- og Ældreministeriet med bl.a. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

På baggrund af den viden og erfaringer, som opsamles på møderne, samt fagligt materiale indsamlet af styrelserne, vil ministeriet udarbejde en samlet vurdering af, om der er behov for en styrket indsats.

Hvad er lavt stofskifte

  • Lavt stofskifte, også kaldet hypothyreose, er mangel på stofskiftehormoner, som produceres af skjoldbruskkirtlen.
  • Det kan skyldes, at man har fået fjernet skjoldbruskkirtlen, men i over 90 procent af tilfældene skyldes det den autoimmune sygdom, Hashimotos Thyreoiditis, som nedbryder skjoldbruskkirtlen.
  • Symptomer på lavt stofskifte er eksempelvis ekstrem træthed, koncentrationsbesvær, depression og vægtøgning.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet