Thyra Frank: Fem nye PhD’er og ny forskningsstrategi skal gøre os klogere på demens

21-12-2017

Vi skal have mere viden for at kunne gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund. Nye PhD’er en forskningsstrategi for demens er en del af vejen, skriver ældreminister Thyra Frank.

Hvert år bliver omkring 7.700 danskere diagnosticeret med en demenssygdom. Mange flere har dog sygdommen uden at vide det, og man mener således, at over 80.000 mennesker lider af demens. Og tallet forventes at stige i de kommende år, fordi vi bliver flere ældre og lever længere.

Det er en sygdom, der rammer den enkelte hårdt. I takt med at færdighederne forsvinder, så forsvinder også den person, man var engang. Derfor rammer demens også de pårørende meget hårdt. Man siger, at op imod 300.000-400.000 danskere er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom.

Vi ved meget om demens, men vi skal vide endnu mere. Hvordan kan vi udvikle og bruge teknologi til at fastholde funktionsevnen så længe som muligt? Hvordan støttes de pårørende bedst muligt? Hvordan benyttes forskellige sociale tilgange bedst i plejen?  

Der er behov for mere viden. Derfor præsenterer vi i 2018 en ny national forskningsstrategi på demensområdet og slår i denne omgang to erhvervs-PhD’er op under Innovationsfonden, som skal skabe ny forskningsbaseret viden til at understøtte den regionale og kommunale demensindsats.

Se stillingsopslag

Regeringen og satspuljepartierne har i regi af den nationale demenshandlingsplan afsat 5,5 mio. kr. til erhvervs-PhD’erne, hvoraf to starter op i 2018 og tre starter op i 2019. De kan søges af både private og offentlige organisationer. Projekterne skal ligge inden for den nationale demenshandlingsplans fokusområder, som er tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling, bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering, støtte til mennesker med demens og pårørende, demensvenlige boliger og samfund og øget videns- og kompetenceniveau.

Et øget vidensniveau er nemlig endnu et skridt på vejen til at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund. Og hver dag landet rundt bliver der taget skridt i den retning. Det er en af de store fornøjelser, jeg har haft i mit første år som ældreminister – at se demenshandlingsplanen komme ud og være til gavn for mennesker med demens og deres pårørende.

Senest har vi udmøntet 37,5 mio. kr. og fået sat navne på de kommuner, der skal åbne 13 rådgivnings - og aktivitetscentre, hvor mennesker med en tidlig demenssygdom og deres pårørende skal kunne gå ind fra gaden og opsøge hjælp og råd til at håndtere og forstå sygdommen.

Vi har igangsat et forsøg med tre demensvenlige sygehuse, vi samler demensudredningen på færre enheder, skaber flere demensvenlige boliger og har givet de kommunale og regionale demensmedarbejdere et kompetenceløft til 91,5 mio. kr. I alt er der afsat 470 mio. kr. til 23 konkrete initiativer, som gradvist udrulles.

Vi er slet ikke færdige endnu, men målsætningen er klar, og jeg forventer, at vi når den: Vi skal have 98 demensvenlige kommuner, flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose, og en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet