Ældreminister: Vi skal af med unødvendigt papirarbejde i ældreplejen

03-02-2017

Ældreminister Thyra Frank indleder i dag sin tur rundt på danske plejehjem for at se på forholdene for de ældre beboere og personalet og få inspiration til det afbureaukratiseringsarbejde, hun for nylig har skudt i gang sammen med KL.

Fokus skal være på god pleje og omsorg for de ældre og ikke på overflødige regler og dokumentationskrav. Sådan lød meldingen fra ældreminister Thyra Frank, som kort efter sin tiltrædelse som minister i samarbejde med KL satte et arbejde i gang for at komme overflødige regler og dokumentationskrav i ældreplejen til livs.

Nu tager ministeren så hul på en rundtur, hvor hun bl.a. skal besøge plejehjem rundt om i landet for at kaste lys på de gode eksempler på værdig ældrepleje, og for med egne øjne at opleve, hvilke udfordringer personalet har til daglig.

Der er behov for, at vi tager fat på den her udfordring. For mig som ældreminister handler det selvfølgelig først og fremmest om de ældre, som fortjener en god og værdig pleje og omsorg. De skal opleve en hverdag, hvor der er fokus på værdighed og selvbestemmelse og ikke på overflødigt papirarbejde,

Siger ældreminister Thyra Frank og fortsætter:

Samtidig handler det her jo også om at se på forholdene for de gode medarbejdere, der arbejder i ældreplejen – vi skal simpelthen blive bedre til at anerkende det store arbejde, som de lægger i ældreomsorgen, og lade os inspirere af de mange gode eksempler. Vi bør vise de ansatte noget mere tillid og give dem mere frihed til at have fokus på det vigtige i deres arbejde og det de brænder for, nemlig at være der for de ældre.

Ældreministeren bebudede allerede før årsskiftet, at hun som noget af det første ville sætte regelforenkling og afbureaukratisering på dagsordenen, og hun igangsatte derfor sammen med KL et arbejde, som med inddragelse af organisationerne på ældreområdet skal være med til at identificere, hvilke steder der kan sættes ind.

Dagens program byder på besøg på tre plejehjem i henholdsvis Odsherred, Roskilde og København. Besøgene er dermed de første i en længere række af besøg, som ministeren i den kommende tid vil foretage i ældreplejen rundt om i landet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet