Bedre køkkener skal give plejehjemsbeboere madglæden tilbage

03-02-2017

Ældreminister Thyra Frank opfordrer kommunerne til at søge om at få del i en pulje på 425 mio. kr. til at forbedre og forny køkkener på plejehjemmene og dermed give de ældre bedre madoplevelser.

Duften af nybagte boller, eller af flæskestegen i ovnen, skal tilbage på landets plejehjem.

Mange steder kommer maden til de ældre på plejecentre fra store centralkøkkener, men i Finansloven 2017 er der afsat 425 millioner kroner til etablering, renovering eller genåbning af lokale køkkener på de enkelte plejehjem. Målet er at bringe måltidet og madlavningen tættere på så mange ældre som muligt.

Den pulje kan kommunerne nu søge om. Ældreminister Thyra Frank siger:

En god appetit og glæden ved mad er vigtig for alle, men især for svækkede ældre, som har ekstra meget brug for gode og nærende måltider. Jeg tror på, at hvis vi rykker køkkenet tættere på beboerne på plejehjemmene, og måske også involverer de ældre i den daglige madlavning, så får vi gladere ældre, der spiser mere.

Kommunerne kan, gerne i samarbejde med almene boligorganisationer, selvejende institutioner og private leverandører, etablere mindre køkkener på de enkelte afdelinger eller produktionskøkkener, hvor man kan tilberede frisklavet mad til hele plejecentret.
Man kan også bruge pengene på at renovere nedslidte køkkener, hvis de på den måde bliver mere funktionsdygtige og i højere grad kan bruges i den daglige madlavning eller bagning. Ældreminister Thyra Frank siger:

Nu håber jeg – og vil rigtig gerne opfordre til – at kommunerne griber denne mulighed og søger puljen. Rammerne og oplevelserne omkring madlavningen er nemlig utrolig vigtige, og med nye, bedre køkkener på plejehjemmene giver kommunerne de ældre et værdifuldt rum for socialt samvær sammen med duften af nylavet mad.

Det er en forudsætning for at få penge fra puljen, at beboernes husleje ikke stiger, hvis de får et køkken på afdelingen, hvor de bor.

I Finansloven 2017 satte aftalepartierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance også 25 mio. kr. af til forsøg med nye tilgange til levering og anretning af mad til ældre i eget hjem, så de måltider, der leveres derhjemme, også bliver mere appetitvækkende. Den pulje udmøntes senere på året.

Læs mere om puljen til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (puljen kan ikke længere søges)

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet