Genopslag - 1 patientrepræsentant og 1 stedfortræder til Forfremmelsesrådet

16-02-2017

Sundheds- og Ældreministeriet søger en patientrepræsentant og en stedfortræder til Forfremmelsesrådet med henblik på tiltrædelse snarest muligt. Medlemmerne vil blive udpeget af sundhedsministeren.

Ansøgere til hvervene som patientrepræsentant og stedfortræder skal være støttet af en patientforening.

Forfremmelsesrådets opgaver

Forfremmelsesrådet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager, der handler om bevillinger til at drive apotek og om ansættelse af private sygehusapotekere. Rådets opgave er at udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive et apotek.

Arbejdet i Forfremmelsesrådet er delt op i:

  • Bevilling til at drive apotek (varetages af 5 rådgivende konsulenter, der er indstillet af organisationer, der repræsenterer henholdsvis farmaceuter, farmakonomer, apotekere, patienter og forbrugere)
  • Ansættelse af private sygehusapotekere (varetages af 3 rådgivende konsulenter, der er indstillet af Pharmadanmark, Farmakonomforeningen samt en konsulent, som er ansat på et sygehusapotek, der indstilles af sygehusapoteksejerne i forening)

Forfremmelsesrådets sammensætning

Sundhedsministeren beskikker medlemmer af Forfremmelsesrådet. Forfremmelsesrådet består af 6 medlemmer (i daglig tale forfremmelseskonsulenter), der udpeges på følgende måde:

  • 5 af medlemmerne udpeges for 3 år ad gangen efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer henholdsvis farmaceuter, farmakonomer, apotekere, patienter og forbrugere. Disse medlemmer har mulighed for at blive genudpeget én gang.
  • 1 medlem, som skal være ansat på et sygehusapotek, udpeges for 4 år ad gangen efter indstilling fra sygehusapoteksejerne i forening.

Repræsentation af interesser

Sammensætningen af konsulenterne i Forfremmelsesrådet afspejler de faggrupper, der typisk arbejder på et apotek. Endvidere repræsenterer en konsulent forbrugerne og en konsulent patienterne.

Habilitet

Ministeriet kan til orientering oplyse, at medlemmernes habilitet vil blive vurderet på grundlag af forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. Ministeriet kan samtidig oplyse, at personer, der rådgiver Lægemiddelstyrelsen, skal udfylde en habilitetserklæring.

For at sikre gennemsigtighed om habilitetsforhold offentliggør Lægemiddelstyrelsen habilitetserklæringerne på styrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk  

Honorar

Ministeriet skal gøre opmærksom på, at der ikke ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som forfremmelseskonsulent.


Yderligere information om Forfremmelsesrådet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Kontakt:
Spørgsmål af praktisk karakter om ansøgning og udpegning kan rettes til:


Pia Brodersen
,
tlf. 72 26 95 02,
e-mail pbr@sum.dk 

Line Bork,
tlf. 72 26 95 88,
e-mail linb@sum.dk


Ansøgning:
Ansøgning samt relevant dokumentation (CV) sendes elektronisk til:
pbr@sum.dk og med-int@sum.dk

Mailen skal mærkes ”Forfremmelsesråd” i emnefeltet.

Ansøgningsen skal være ministeriet i hænde senest fredag den 17. marts 2017.