Minister igangsætter servicetjek af hjerneskadeområdet

07-02-2017

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har igangsat et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne over for mennesker med en hjerneskade.

Mennesker med en erhvervet hjerneskade skal hjælpes bedst muligt, når de er færdige med deres sygehusbehandling, så de kan vende tilbage til et så normalt liv som overhovedet muligt.

Det er udgangspunktet for et servicetjek, som bl.a. skal afdække, om genoptrænings- og rehabiliteringstilbuddene uden for sygehusene har den fornødne kvalitet.

Det er helt afgørende, at man får den rette hjælp, og at man får den i tide, hvis man skal have en god chance for at komme sig efter en alvorlig hjerneskade. Vi ved desværre, at der fortsat er plads til forbedring i indsatsen over for mennesker med hjerneskade, og det er derfor, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti med finansloven for i år har afsat 20 mio. kr. til at sætte initiativer i gang over de næste år.

Siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og tilføjer:

For at sikre, at vi sætter ind og bruger midlerne de rette steder, vil vi først have et grundigt fagligt servicetjek af området, og det er det, Sundhedsstyrelsen nu skal gennemføre.

På baggrund af servicetjekket, der skal foretages af Sundhedsstyrelsen med involvering af relevante parter som KL, Danske Regioner og patientforeninger, skal der komme anbefalinger til, hvordan indsatserne på området kan styrkes.

Servicetjekket skal dels se på, hvordan man kan få bedre data på området i forhold til ventetider og antal genoptræningsplaner mhp. at vurdere, om nogle hospitaler fx udarbejder færre genoptræningsplaner, end de skal.

Derudover skal servicetjekket undersøge, hvordan henholdsvis regioner og kommuner har implementeret de gældende regler og anbefalinger på området, og om de følger dem, som de skal. Fx om sygehusene udarbejder genoptræningsplanerne til det rette niveau, og om kommunerne sikrer, at genoptræningsforløbene er af tilstrækkelig høj kvalitet og indeholder de nødvendige indsatser.

Læs 'Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade' (PDF)

Det forventes, at servicetjekket vil være færdigt i august-september 2017. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet